Niels Rønsholdt

Niels Rønsholdt
Photographer
Kåre Viemose
Niels Rønsholdt är nominerad till Nordiska rådets musikpris 2020 för verket ”Songs of Doubt”, sångcykel (2016).

Motivering:

Songs of Doubt med undertiteln Prospect/retrospect är en undersökning av tillståndet tvivel. Det existentiella tvivel som infinner sig i ögonblicket före ett avgörande val i livet: när vi instinktivt vet att vi måste våga stiga/låta sig falla framlänges ut i det okända, men samtidig blir förvirrade och dragna baklänges i erinran om det kända. 

Detta tvivel och denna tvekan har i sångerna ställts upp mot en beständig natur, vilket ytterligare framhäver människans felbarhet och oförmåga. Uttryckt i en genomförd och originell klangbild, där ondes Martenoten uppträder både som en extra hypermänsklig nyans och som kontrast till det mänskliga. Där tvivlets pendlande klyvning avspeglas konkret i texten, som emellanåt sjungs baklänges samt i ondes Martenotens verkningsfulla ”baklänges” teknik.

Songs of Doubt står som en samling säregna, betagande vackra och djupt emotionella musikaliska utsagor om ett grundläggande villkor i det att vara människa: tvivlet och de tillstånd tvivlet kastar oss ut i.

Sångcykel för vokalsolist, kör och ondes Martenot. Texter av Niels Rønsholdt.

Roderik Povel, Studium Chorale, Nathalie Forget – Hans Leenders, dirigent