Spill video

Her finner du 35 000 frø til fremtidens mat

Tørket bringebærene vekk i sommer, eller druknet potetene i høljregnet? I hundrevis av frysere i Alnarp i Skåne lagres frø til alle viktige landbruksplanter i Norden. Frøene brukes til å utvikle nye planter som tåler ekstremvær.

frø fra Nordgen
Møt Bjarne

Møt: Bjarne Jørnsgård

Bor: I Danmark

Jobb: PhD i Christian Hansen Natural Colours

Liker ved det nordiske samarbeidet: Det gir oss mulighet for å utvikle bedre produkter.

Sitat: ”Det er viktig å utvikle naturlige farger til næringsmidler.”

Bjarne Jørnsgård, Nordgen

Også i Norden skaper klimaendringene problemer i landbruket. Ekstremvær og nye skadedyr kan gi dårligere avlinger. Men du vil jo kunne spise god og kortreist mat også i fremtiden! De nordiske landene har tatt vare på hele det genetiske mangfoldet vi dyrker – i form av 35 000 forskjellige slags frø. Ved hjelp av dem kan vi utvikle nye planter som tåler de nye forholdene.

“Det er viktig å utvikle naturlige farger for mat.”
Bjarne Jørnsgård, Ph D på Christian Hansen Natural Colours

Fakta

  • NordGen er de nordiske landenes felles frøbank og kunnskapssenter for genetiske ressurser.
  • Med klimaendringene kommer det mer tørke, flere skybrudd og nye sorter skadedyr. Det innebærer at vi blir nødt til å utvikle nye dyrkingssorter. NordGens frøsamlinger er en forutsetning for dette arbeidet. 
  • NordGen har også ansvar for den globale frøbanken på Svalbard i Norge, der det finnes reserveeksemplarer av mer enn 40 prosent av verdens frøsamlinger.
  • De nordiske landene har samarbeidet i mer enn 30 år for å bevare genetiske ressurser. 

Vil du vite mer om Nordens felles frøbank og kunnskapssenter for genetiske ressurser?

www.nordgen.org

Les flere historier