Nordisk embedsmannskomité for justitsspørgsmål (EK-JUST)

Nordisk embedsmannskomité for justitsspørgsmål (EK-JUST) består av ledende tjenestemenn med ansvar for lovgivningsarbeidet i hvert enkelt av de nordiske landenes justisdepartementer. Komiteen forbereder og følger opp ministrenes årlige møte. Den oppnevner arbeidsgrupper og initierer felles nordiske prosjekter. Hovedlinjene i formannskapsprogrammene diskuteres i komiteen før de trer i kraft.

Information

Postadresse

Nordiska ministerrådet
Ved Stranden 18, 1061 Köpenhamn K

Contact
Phone
+45 33 96 02 00
Contact

Content

    Persons