Norsk-isländskt kultursamarbete

09.09.18 | Stödmöjlighet
Mot bakgrund av samrådet mellan det isländska ministeriet för utbildning, forskning och kultur (Menntamálaráðuneytið) och Norsk kulturråd avsätts årligen cirka 1,6 miljoner norska kronor.

Information

Opportunity category
Bidrag
Relaterade organisationer
External organization
Art Council Norway
Financial framework
årligen cirka 1,6 miljoner norska kronor

Syftet med avsättningen av medel är att bidra till ett mångfaldigt kultursamarbete mellan Norge och Island. Både norska och isländska aktörer kan söka. De initiativ som beviljas stöd ska ha relevans för båda länderna och ska helst ge avkastning i form av varaktiga kontakter mellan konstnärer, kulturarbetare eller forskare efter att det konkreta projektet har genomförts. Det beviljas vanligtvis inget resestöd till amatörgrupper, som exempelvis kör- och musikensembler. Det finns heller inget utrymme för att helfinansiera projekt. En samlad bedömning av alla inkomna ansökningar görs varje år i mars/april månad.