Nordiska ministerrådet för kultur (MR-K)

Kulturministrarna i de nordiska länderna och på Färöarna, Grönland och Åland har det överordnade ansvaret för det nordiska kultursamarbetet inom Nordiska ministerrådet. Det överordnade målet är bland annat att främja mångfalden av kulturuttryck och att förmedla konstnärer och deras arbete.

Information

Postadress

Nordisk Ministerråd
Ved Stranden 18
DK-1061 København K

Contact
Telefon
+45 33 96 02 00
Kontakt

Content

    Persons
    News
    Declaration
    Information
    Funding opportunities