Norsk-islandsk kultursamarbejde

09.09.18 | Støttemulighed
På baggrund af en aftale mellem det islandske ministerium for uddannelse, forskning og kultur (Menntamálaráðuneytið) og Norsk kulturråd afsættes der årligt cirka 1,6 millioner norske kroner til dette samarbejde.

Information

Opportunity category
Tilskud
Financial framework
cirka 1,6 millioner norske kroner

ormålet med midlerne er at bidrage til et mangfoldigt kultursamarbejde mellem Norge og Island. Både norske og islandske aktører kan søge. Tiltag som får støtte skal have relevans for begge lande og helst give afkast i form af varige kontakter mellem kunstnere, kulturarbejdere eller forskere efter gennemførelsen af det konkrete projekt. Der bevilges normalt ikke støtte til rejseudgifter til amatørgrupper som eksempelvis kor og musikensembler. Der er heller ikke mulighed for fuldstændig finansiering af projekter. Der foretages en samlet vurdering af alle indkomne ansøgninger hvert år i marts/april.