Norsk-islandsk kultursamarbeid

09.09.18 | Støttemulighet
På bakgrunn av samråding mellom det islandske ministeriet for utdanning, forskning og kultur (Menntamálaráðuneytið) og Norsk kulturråd avsettes årlig ca. 1,6 mill. norske kroner.

Informasjon

Opportunity category
Legater
External organization
Art Council Norway
Financial framework
årlig ca. 1,6 mill. norske kroner

Hensikten med avsetningen er å bidra til et mangfoldig kultursamarbeid mellom Norge og Island. Både norske og islandske aktører kan søke. Tiltak som får støtte skal ha relevans for begge land og skal helst gi avkastning i form av varige kontakter mellom kunstnere, kulturarbeidere eller forskere etter at det konkrete prosjektet er gjennomført. Det blir normalt ikke bevilget reisestøtte til amatørgrupper, som for eksempel kor og musikkensembler. Det er heller ikke rom for å fullfinansiere prosjekter. Det foretas en årlig samlet vurdering av alle innkomne søknader i mars/april måned.