Stöd för nordiskt samarbete mellan funktionshindersorganisationer

10.09.18 | Stödmöjlighet
Nordens välfärdscenters stödordning syftar till att stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshindersorganisationer. Bidrag ges för aktiviteter omfattande ett samarbete mellan nordiska funktionshindersorganisationer och deras motsvarigheter i närområdena dvs. i Estland, Lettland, Litauen och Nordvästryssland.

Information

Typ av stöd
Bidrag
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Lettland
Estland
Litauen
Ryssland