Søk om bidrag for aktiviteter som omfatter et samarbeid mellom nordiske handikaporganisasjoner

10.09.18 | Støttemulighet
NVCs støtteordning har til formål å stimulere til nordisk samarbeid mellom handikaporganisasjonene. Det gis bidrag for aktiviteter som omfatter et samarbeid mellom nordiske handikaporganisasjoner og deres tilsvarende i nærområdene, dvs. i Estland, Latvia, Litauen og Nordvest-Russland.

Informasjon

Opportunity category
Legater
Countries
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige
Latvia
Estland
Litauen
Russland