Innehåll

  03.09.04 | Deklaration

  Ministerdeklaration om bæredygtig turisme i Arktis

  Ministerdeklaration om bæredygtig turisme i Arktis

  03.01.20 | Information

  Om det nordiska Arktissamarbetet

  En stor del av de nordiska land- och havsområdena ligger i den arktiska regionen. Norden är därför starkt engagerat i frågor som rör detta unika och kärva, men också sårbara område. De nordiska länderna samarbetar för att förbättra levnadsvillkoren för befolkningarna i de nordliga områd...

  22.02.22 | Nyhet

  Nordiska rådet och EU-parlamentet höll sitt första formella möte

  Nordiska rådet och Europaparlamentet har hållit ett tvådagarsmöte i Helsingfors. På agendan stod bland annat cybersäkerhet, Arktis och klimatfrågor. Mötet var det första efter att de två organisationerna etablerade formella relationer med varandra.

  01.11.21 | Nyhet

  Øget fokus på bæredygtig udvikling i nyt nordisk program for Arktis

  Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram 2022-2024 er blevet vedtaget på Nordisk Råds session i København. Med titlen Et bæredygtigt Arktis, lægger programmet op til øget fokus på bæredygtig udvikling i regionen.