Innehåll

30.10.19 | Nyhet

Ökade ambitioner i det nordiska havssamarbetet

De nordiska klimat- och miljöministrarna har undertecknat en ny förklaring för att säkra hållbara nordiska hav, förstärka nordisk havsekonomi och minimera effekterna av klimatförändringarna.

11.12.18 | Nyhet

Nu er det muligt at ansøge om støtte for Arktis-projekter

Ansøgningsrunde for projektstøtte indenfor rammerne af Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram i 2019 er nu åben. Sidste frist for indsendelse af ansøgninger er 24. januar 2019.

03.09.04 | Deklaration

Ministerdeklaration om bæredygtig turisme i Arktis

Ministerdeklaration om bæredygtig turisme i Arktis

03.01.20 | Information

Om det nordiska Arktissamarbetet

En stor del av de nordiska land- och havsområdena ligger i den arktiska regionen. Norden är därför starkt engagerat i frågor som rör detta unika och kärva, men också sårbara område. De nordiska länderna samarbetar för att förbättra levnadsvillkoren för befolkningarna i de nordliga områd...