Innehåll

09.09.18 | Nyhet

Arktis och klimat på agendan då Nordiska rådet möts i Nuuk

Klimatfrågor och Arktis står i fokus då Nordiska rådet inleder den politiska hösten med möten den 12-13 september. Mötena äger rum i Nuuk på Grönland, där spåren av den globala uppvärmningen är påtagliga. Det avspeglar också mötesagendan.

04.06.18 | Nyhet

50 arrangementer på sommerens demokratifestivaler

Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd er stærkt repræsenteret på sommerens demokratifestivaler med et halvt hundrede arrangementer fordelt på seks lande. Mange vigtige temaer skal til debat – herunder digitalisering, unge og bæredygtighed.

20.08.18 | Information

Om det nordiska Arktissamarbetet

En stor del av de nordiska land- och havsområdena ligger i den arktiska regionen. Norden är därför starkt engagerat i frågor som rör detta unika och kärva, men också sårbara område. De nordiska länderna samarbetar för att förbättra levnadsvillkoren för befolkningarna i de nordliga områd...