40 råd från nordiska unga: Så blir landsbygden attraktiv för oss

18.10.23 | Nyhet
flicka i talarstolen
Photographer
Sigurjon Ragnar
Går det att göra glesbygden så attraktiv för unga människor att de vill bo kvar? Javisst!
Men då krävs fler digitala möjligheter att jobba och studera på distans, bättre kollektivtrafik och fler möjligheter att bo och bygga billigt. 40 råd för en attraktiv glesbygd tas fram av en nordisk ungdomspanel, råd som diskuterades på det nordiska regionalministermötet på Island idag.

Unga människor som flyr glesbygden för jobb, studier och familjebildning i stan, det är en utveckling som hindrar en hållbar samhällsutveckling på landsbygden.

Går det att vända trenden? 

För ett år sedan beslöt de nordiska regionalministrarna att konsultera ungdomarna själva för att få svar på den frågan. 

25 unga från hela Norden i rådgivande panel

Det nordiska forskningsinstitutet Nordregio fick uppdraget att rekrytera ungdomar i åldrarna 18-25 år från Nordens alla glesbebygda hörn, och sätta samman en ungdomspanel. 


Ungdomspanelens uppdrag har varit att ta fram rekommendationer till Nordiska ministerrådet och nationella, regionala och lokala myndigheter. Rekommendationerna ska ge insikter och främja lösningar och möjligheter för att unga ska kunna etablera i nordiska landsbygdsområden.

”Man är oftast yngst”

På regionalministrarnas möte på Island den 18 oktober fick representanter från ungdomspanelen möjlighet att diskutera sina preliminära rekommendationer med de nordiska ministrarna med ansvar för regional utveckling och fyskisk planering. 


Sofia Lindgårde, från en ”liten håla i Västergötland”, Sverige, är en av deltagarna i ungdomspanelen.  


-    Vi som bor på landsbygden är oftast yngst i alla sammanhang. Det har varit enormt lärorikt att diskutera villkoren för unga i glesbygden med jämnåriga från andra länder. Även om villkoren skiljer sig åt, tänker vi väldigt likt, säger hon. 
 

Ge unga inflytande på samhällsplaneringen!

Sofia Lindgårde svarar tveklöst ”ja!” på frågan om landsbygden går att göra attraktiv för unga. 


Hon understryker att kommuner och regioner ska utnyttja de möjligheter digitaliseringen gett, och lyssna på unga i frågor som handlar om boende och samhällsplanering i stort.


-    Jag tror att regionalministrarna och även kommuner och regioner bör fundera på hur de kan ge unga mer inflytande övre samhällsplaneringen i glesbygden. Kanske i form av rådgivande paneler, säger Sofia Lindgårde som alltså ingår i ungdomspanelen men inte deltog i ministermötet i Island.  
 

Nya lösningar för jobb, bostäder och transporter

Ungdomspanelens rekommendationer handlar bland annat om transporter, bostäder, kultur och sociala mötesplatser, utbildning, idrott och hälsa.  


Jobb är en förutsättning för att unga ska kunna leva i glesbygden, och enligt Sofia Lindgårde är det avgörande med en tidig kontakt med det lokala näringslivet – till exempel genom praktik under skoltiden - för att unga människor ska se möjligheten att jobba lokalt. 
 

Råden lämnas över till regeringarna

De 40 rekommendationerna publiceras och delas formellt med de nordiska regeringarna i november, men på regionalministermötet på Island deltog representanter från ungdomspanelen som gav en muntlig rapport.

- Det har varit lärorikt att få en bättre inblick i vad det är som styr var ungdomar vill bo i framtiden, studera och arbeta. Under de senaste åren har vi försökt lyssna på vad ungdomarna har att säga när det gäller utformningen av vår politik. Det är viktigt att ha en dialog med ungdomarna och verkligen lyssna på deras åsikter i allt vårt arbete och politiska beslutsfattande om framtida regional planering, säger Sigurður Ingi Jóhannsson, Infrastrukturminister på Island.
 

Regionalpolitikens roll för krisberedskap

Regionalministrarnas möte innehöll också en diskussion om hur säkerheten och krisberedskapen hänger samman med den regionalpolitiska utvecklingen i Norden. 


Bakgrunden för diskussionen var både kriget i Ukraina och klimateffekter som påverkar säkerheten för dem som bor i Nordens regioner, exempelvis i form jordskred och översvämningar.


Både ungdomspanelens arbete och säkerhetsaspekterna av regionalpolitiken kommer att avspeglas i det kommande samarbetsprogrammet för det nordiska samarbetet om regionalpolitik och fysisk planering.