COP27: Transformation av livsmedelssystem en del av klimatarbetet

02.11.22 | Nyhet
Kvinde i supermarked
Photographer
Asger Ladefoged / Scanpix
Förändringar i våra livsmedelssystem är avgörande för att begränsa den globala uppvärmningen och viktiga att inkludera i de kommande klimatförhandlingarna på COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypten. Därför förvandlar vi den nordiska paviljongen till en paviljong för livsmedelssystem den 12 november.

Beslutsfattare, experter och forskare ska då diskutera lösningar för en hållbar transformation av det globala livsmedelssystemet som en del av klimatarbetet.

Livsmedelsproduktion och matvanor har en stor inverkan på klimatet. Vad vi äter och hur vi producerar mat är nyckeln, inte bara till vår hälsa, utan också till att uppfylla Parisavtalet. De globala livsmedelssystemen står för mer än en tredjedel av världens totala utsläpp av växthusgaser. Livsmedelsproduktionen är det enskilt största hotet mot den biologiska mångfalden och den orsakar också jordnedbrytning och vattenförorening. Samtidigt står över 800 miljoner människor inför en osäker livsmedelsförsörjning. Vår jordbrukssektor är mycket sårbar för klimatförändringar, vilket innebär ytterligare utmaningar för en hållbar livsmedelsproduktion.

Livsmedelssystem spelar en avgörande roll i den gröna omställningen

Oavsett hur man ser på det är alla vägar för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 eller 2,0 grader beroende av förändringar i livsmedelssystemet. När vi tittar på de globala målen för hållbar utveckling är vart och ett av dem på ett eller annat sätt kopplat till livsmedelskedjan, vilket gör livsmedel till en viktig drivkraft för begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt för uppbyggnad av motståndskraft. Ändå är livsmedelssystemen fortfarande inte en central del av klimatförhandlingarna.

Därför kommer Nordiska ministerrådet att förvandla den nordiska paviljongen till den nordiska paviljongen för livsmedelssystem den 12 november på COP27 så att vi kan lyfta fram livsmedelsproduktion, jordbruk och matvanor i centrum för klimatarbetet. I paviljongen kommer vi att utforska och diskutera de lösningar, åtgärder och strategier som behövs för att driva en hållbar transformation av det framtida livsmedelssystemet som en del av det globala klimatarbetet.

Nordiska lösningar på en global utmaning

Hur kan vi ta itu med de allt större utmaningarna i våra livsmedelssystem? Och hur kan våra livsmedelssystem transformeras till en lösning i klimatarbetet? De nordiska länderna har inte alla svar, men under COP27 öppnar det nordiska samarbetet upp för dialog om vägen framåt. Efter årtionden av samarbete kan de nordiska länderna presentera ett flertal initiativ för att driva agendan framåt, inte minst med den nya hållbarhetsutgåvan av de nordiska näringsrekommendationerna som kommer att skapa ett evidensbaserat underlag för klimatsmarta matvanor. Välkommen till den nordiska paviljongen för livsmedelssystem, där vi kommer att gå in i de tuffa men nödvändiga diskussionerna om hur vi ska förändra vårt sätt att producera och äta mat för att möjliggöra hållbara och hälsosamma livsmedelssystem och nå de globala klimatmålen.

Program

Alla tider i svensk tid.

13.00–13.30 Transformation av livsmedelssystem Varför behöver vi påskynda transformationen och hur gör vi det?

En presentation av det prisbelönta verktyget för koldioxidavtryck, ”den stora klimatdatabasen”, som syftar till att åstadkomma förändring, samt av viktiga resultat från FN:s miljöprograms rapport om utsläppsklyftan, ”Emissions Gap Report”, som visar varför transformationen av livsmedelssystem är avgörande för vår planets framtid. 

 Concito och FN:s miljöprogram Unep

13.45–14.40 Hållbara matvanor för att bekämpa klimatförändringarna En högnivåpanel om klimatsmarta kostrekommendationer och beteendeförändringar

Vad vi äter och hur vi producerar mat skadar inte bara vår miljö och vårt klimat, det skadar också vår hälsa. Våra matvanor är en nyckelkomponent i de klimatåtgärder vi behöver vidta. Dessutom måste våra matvanor få en central roll på COP27. Inför lanseringen av den nya hållbarhetsutgåvan av de nordiska näringsrekommendationerna kommer detta evenemang att bjuda på en diskussion om heta frågor som rör hållbara och hälsosamma matvanor, beteendeförändringar och en rättvis omställning för vår egen hälsa och för vår planets hälsa. Talare: 

  • Gerda Verburg, samordnare för rörelsen Scaling up Nutrition (SUN) och FN:s biträdande generalsekreterare 
  • Brent Loken, fil. dr, chefsforskare inom global livsmedelsproduktion på Världsnaturfonden
  • Rune Blomhoff, projektledare för nordiska näringsrekommendationer, professor vid Universitetet i Oslo 
  • Pekka Kosonen, Finlands ambassadör i Egypten

Nordiska ministerrådet

15.00–16.00 Livsmedelssystem står inför förändringar Att frigöra den outnyttjade potentialen för att säkra motståndskraft, hållbarhet och rättvisa

Vägarna för att uppnå våra klimatmål har en enorm outnyttjad potential för våra livsmedelssystem. På evenemanget diskuteras nya innovationer och tvärvetenskapliga klimatlösningar som kan skapa det motståndskraftiga, hållbara och rättvisa livsmedelssystem vi behöver. Hur ser morgondagens klimatsmarta livsmedelssystem ut? Och vilken roll spelar klimatfinansieringen i förverkligandet av sådana system? 

Finlands jord- och skogsbruksministeriumWe Effect och Nordiska ministerrådet

16.15–18.00 Framtidens klimatsmarta livsmedelssystem Njut av mat och delta i samtal om klimatsmarta livsmedelssystem

På detta evenemang ligger fokus på viktiga trender i våra globala livsmedelssystem.

Avrunda den första veckan på COP27 med oss genom att diskutera hur våra framtida livsmedelssystem kommer att se ut om vi vill att de ska vara både hälsosamma och hållbara samtidigt som de möjliggör klimatåtgärder.

Finlands jord- och skogsbruksministerium, Nordiska ministerrådets kontor i Lettland och Nordiska ministerrådet

Alla evenemang i den nordiska paviljongen för livsmedelssystem går att streama online – live!

Praktisk information

Datum och tid: 12 november kl. 13.00–18.00

Den nordiska paviljongen för livsmedelssystem finns i den nordiska paviljongen, P 97, i den blå zonen på COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypten.

 

Dagen arrangeras av Nordiska ministerrådet tillsammans med Concito, Finlands jord- och skogsbruksministerium, We Effect, FN:s miljöprogram Unep och Nordiska ministerrådets kontor i Lettland.