COP27: Klimahandling gennem transformation af fødevaresystemer

02.11.22 | Nyhed
Kvinde i supermarked
Fotograf
Asger Ladefoged / Scanpix
Det er altafgørende for den globale opvarmning, at vi ændrer vores fødevaresystemer, og fødevarer er dermed et vigtigt punkt at sætte på dagsordenen ved klimaforhandlingerne på COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypten. Den 12. november forvandler vi derfor den nordiske pavillon til en ”fødevaresystem-pavillon”.

Her samler vi politiske beslutningstagere, eksperter og forskere til en snak om, hvordan vi af hensyn til klimaet kan sikre en bæredygtig transformation af det globale fødevaresystem.

Fødevareproduktion og kostvaner har en enorm indvirkning på vores klima. Vores kostvaner og den måde, vi producerer fødevarerne på, er ikke kun afgørende for vores sundhed, men også for vores overholdelse af Parisaftalen. Globale fødevaresystemer står for mere end en tredjedel af den samlede udledning af drivhusgasser. Fødevareproduktion er den absolut største trussel mod biodiversitet og fører desuden til vand- og jordforringelse. Samtidig er fødevareusikkerhed et faktum for mere end 800 millioner mennesker. Vores landbrugssektor er meget sårbar over for klimaforandringer, hvilket udgør endnu en udfordring for bæredygtig fødevareproduktion.

Fødevaresystemer afgørende for den grønne omstilling

Uanset hvordan man vender og drejer det, er ændringer af fødevaresystemet nøglen til at begrænse den globale opvarmning til 1,5 eller 2,0 grader. Alle verdensmålene er på en eller anden måde knyttet til en del af fødevareværdikæden, hvilket gør fødevarer til en central drivkraft for modvirkning af og modstandsdygtighed over for klimaforandringer samt klimatilpasning. På trods af dette indgår fødevaresystemer stadig ikke som en central del af klimaforhandlingerne.

Derfor vil Nordisk Ministerråd forvandle den nordiske pavillon til en Nordisk fødevaresystem-pavillon den 12. november på COP 27, så vi kan løfte fødevareproduktion, landbrug og kost helt frem på forreste række i debatten om klimahandlinger. På Nordisk fødevaresystem-pavillon undersøger og diskuterer vi de løsninger, handlinger og strategier, der er nødvendige for at fremme en bæredygtig transformation af fremtidens fødevaresystem som en del af de globale klimahandlinger.

Nordiske løsninger på globale udfordringer

Hvordan skal vi håndtere de stigende udfordringer med vores fødevaresystemer? Og hvordan kan vores fødevaresystemer forvandles til positiv klimahandling? De nordiske lande har ikke alle svarene, men på COP27 åbner det nordiske samarbejde for dialog om, hvilke skridt vi er nødt til at tage for at bevæge os fremad. Flere årtiers samarbejde har ført til adskillige initiativer i de nordiske lande, som kan fremme agendaen. Det gælder ikke mindst den seneste, bæredygtige udgave af de nordiske ernæringsanbefalinger, som indeholder evidens for klimavenlig kost. Læg vejen forbi Nordisk fødevaresystem-pavillon, hvor vi tager hul på de svære, men nødvendige diskussioner om, hvordan vi forandrer vores fødevareproduktion og kost for at skabe bæredygtige og sunde fødevaresystemer og nå de globale klimamål.

Program

Alle angivne tidspunkter er EET

14.00-14.30 Transformation af fødevaresystemer
Derfor er vi nødt til at fremskynde transformationen, og sådan gør vi det

En præsentation af det prisbelønnede CO2-aftryksværktøj ’den store klimadatabase’, som er designet til at skabe forandring, samt vigtige konklusioner fra UNEP’s Emissions Gap Report, som viser, hvorfor transformationen af fødevaresystemer er altafgørende for vores planets fremtid. 

 CONCITO og UNEP​​

14.45-15.40 Bæredygtig kost som klimahandling
Højniveaupanel om klimavenlige kostråd og
adfærdsændringer

Det, vi spiser, og den måde, vi producerer fødevarer på, gør ikke bare stor skade på vores miljø og klima, men også vores helbred. Vores kost er afgørende for de klimahandlinger, vi er nødt til at iværksætte. Derudover skal kost sættes på dagsordenen på COP27. Denne event finder sted inden offentliggørelsen af den nye bæredygtighedsudgave af de nordiske ernæringsanbefalinger og er en dialog om presserende emner, som vedrører bæredygtig og sund kost, adfærdsændringer og en retfærdig omstilling af hensyn til vores egen og planetens sundhed. Talere: 

  • Gerda Verburg, koordinator for bevægelsen Scaling Up Nutrition (SUN) og FN’s vicegeneralsekretær 
  • Brent Loken, ph.d., Global Food Lead Scientist, WWF
  • Rune Blomhoffer professor, projektleder, De nordiske ernæringsanbefalinger, Universitetet i Oslo 
  • Pekka Kosonen, Finlands ambassadør i Egypten

Nordisk Ministerråd

16.00-17.00 Udfordrede fødevaresystemer
Det uudnyttede potentiale for modstandsdygtighed, bæredygtighed og retfærdighed

Vejen til at nå vores klimamål indebærer et enormt, uudnyttet potentiale for vores fødevaresystemer. På denne event diskuteres innovationer og tværfaglige klimaløsninger, der kan skabe det modstandsdygtige, bæredygtige og retfærdige fødevaresystem, vi har brug for. Hvordan ser fremtidens klimavenlige fødevaresystemer ud? Og hvilken rolle spiller klimafinansiering for at gøre disse systemer til virkelighed? 

Finland landbrugs- og skovbrugsministerium, WeEffect, Nordisk Ministerråd

17.15-19.00 Tanker om fremtidens klimavenlige fødevaresystemer
Nyd lækker mad, og deltag i debatten om klimavenlige fødevaresystemer

Denne reception fokuserer på essentielle tendenser i vores globale fødevaresystemer.

Vær med til at afrunde den første uge på COP27 ved at deltage i vores diskussion om, hvordan fremtidens fødevaresystemer skal se ud, hvis de skal være både sunde og bæredygtige og muliggøre klimahandling.

Finlands landbrugs- og skovbrugsministerium, Nordisk Ministerråds kontor i Letland og Nordisk Ministerråd

Alle events på Nordisk fødevaresystem-pavillon livestreames online!

Praktiske oplysninger

Dato og tid: 12. november klokken 14.00-19.00 EET

Nordisk fødevaresystem-pavillon afholdes i den nordiske pavillon, P97, i blå zone på COP27 i Sharm el-Sheikh, Egypten.

 

Dagens værter er Nordisk Ministerråd sammen med CONCITO, Finlands landbrugs- og skovbrugsministerium, WeEffect, FN’s Miljøprogram (UNEP) og Nordisk Ministerråds kontor i Letland.