COP27: Transformasjon av matsystemer for klimaet

02.11.22 | Nyhet
Kvinde i supermarked
Photographer
Asger Ladefoged / Scanpix
Å endre matsystemene er avgjørende for å begrense den globale oppvarmingen, og det er viktig at dette tas med i de kommende klimaforhandlingene under COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypt. Derfor vil vi gjøre den nordiske paviljongen om til en nordisk matsystempaviljong 12. november.

Da skal beslutningstakere, eksperter og forskere diskutere løsninger for en bærekraftig endring av det globale matsystemet som et bidrag til klimaarbeidet.

Matproduksjon og kosthold har stor betydning for klimaet. Hva vi spiser og hvordan vi produserer mat, er ikke bare en nøkkel til god helse, men også til å oppfylle Paris-avtalen. Globale matsystemer står for mer enn en tredjedel av verdens totale utslipp av drivhusgasser. Matproduksjon er den største enkelttrusselen mot det biologiske mangfoldet og reduserer også kvaliteten på jord og vann. Samtidig har mer enn 800 mennesker usikker tilgang på mat. Jordbrukssektoren er veldig sårbar for klimaendringer, og dette innebærer ytterligere utfordringer for en bærekraftig matproduksjon.

Matsystemer spiller en avgjørende rolle i den grønne omstillingen

Uansett hvordan vi ser på det, er alle veier mot en begrensing av global oppvarming til 1,5 eller 2,0 grader avhengige av endringer i matsystemet. Når vi ser på de globale bærekraftmålene, er de alle på en eller annen måte koblet til en del av matverdikjeden. Dette gjør mat til en nøkkelfaktor for begrensing av klimaendringene, for klimatilpassing og for å bygge opp motstandskraft. Likevel er matsystemer fortsatt ikke et sentralt element i klimaforhandlingene

Derfor vil Nordisk ministerråd gjøre den nordiske paviljongen om til en nordisk matsystempaviljong 12. november under COP 27, så vi kan sette matproduksjon, landbruk og kosthold i sentrum for klimaarbeidet. I Nordisk matsystempaviljong vil vi utforske og diskutere løsninger, tiltak og strategier som må til for å få i gang en bærekraftig endring av det framtidige matsystemet som en del av det globale klimaarbeidet.

Nordiske løsninger på en global utfordring

Hvordan kan vi gripe an de presserende utfordringene i matsystemene våre? Og hvordan kan matsystemene transformeres til en løsning i klimaarbeidet? De nordiske landene har ikke alle svarene, men under COP27 åpner det nordiske samarbeidet for dialog om veien videre. Etter mange tiår med samarbeid kan de nordiske landene presentere en rekke initiativer for å drive arbeidet videre, ikke minst med den nye bærekraftutgaven av de nordiske ernæringsanbefalingene, som vil gi et vitenskapelig grunnlag for klimasmart kosthold. Velkommen til den nordiske matsystempaviljongen, der vi skal ha tøffe, men nødvendige diskusjoner om hvordan vi kan endre måten vi produserer og spiser mat på så vi kan sørge for bærekraftige og sunne matsystemer og nå de globale klimamålene.

Program

Alle tidspunkter er oppgitt i norsk tid

13.00–13.30 Transformering av matsystemer
Hvorfor vi må påskynde transformasjonen, og hvordan vi kan gjøre det

En presentasjon av det prisbelønte verktøyet for karbonavtrykk, “den store klimadatabasen”, som er utformet for å skape endring, og av sentrale funn fra FNs miljøprograms “Emissions Gap Report”, som viser hvorfor transformering av matsystemer er avgjørende for planetens framtid.

 CONCITO og UNEP​​

13.45–14.40 Bærekraftig kosthold som klimatiltak
Et høynivåpanel om klimasmarte kostholdsanbefalinger og atferdsendring

Hva vi spiser og hvordan vi produserer mat, skader ikke bare miljøet og klimaet, men også vår egen helse. Kostholdet er en nøkkelkomponent i klimatiltakene vi må gjennomføre. Dessuten må kostholdet få en sentral rolle på COP27. I forkant av lanseringen av den nye bærekraftutgaven av de nordiske ernæringsanbefalingene vil dette arrangementet by på en diskusjon om aktuelle temaer knyttet til bærekraftig og sunt kosthold, atferdsendring og en rettferdig omstilling for vår egen og planetens helse. Talere:

  • Gerda Verburg, koordinator for bevegelsen Scaling up Nutrition (SUN) og FNs assisterende generalsekretær
  • Brent Loken, PhD, WWFs forskningsleder for globale matsystemer
  • Rune Blomhoff, prosjektleder for de nordiske ernæringsanbefalingene, professor ved Universitetet i Oslo
  • Pekka Kosonen, Finlands ambassadør til Egypt

Nordisk ministerråd

15.00–16.00 Matsystemene står overfor endringer
Å frigjøre det uutnyttede potensialet for å sikre motstandskraft, bærekraft og rettferdighet

Veien mot å oppnå klimamålene byr på et enormt uutnyttet potensial for matsystemene våre. På dette arrangementet blir det diskusjon om nye innovasjoner og tverrdisiplinære løsninger som kan skape det motstandsdyktige, bærekraftige og rettferdige matsystemet vi trenger. Hvordan ser morgendagens klimasmarte matsystemer ut? Og hvilken rolle spiller klimafinansiering når slike systemer skal realiseres?

Finlands jord- og skogbruksdepartement, WeEffect og Nordisk ministerråd

16.15–18.00 Framtidsrettet tenkning om klimasmarte matsystemer
Nyt maten og bli med på samtalen om klimasmarte matsystemer

Her blir det fokusert på essensielle trender i de globale matsystemene.

Avrund den første uka på COP27 med en diskusjon om hvordan matsystemene våre vil se ut hvis vi vil at de skal være både sunne og bærekraftige samtidig som de legger til rette for klimatiltak.

Finlands jord- og skogbruksdepartement, Nordisk ministerråds kontor i Latvia og Nordisk ministerråd

Alle arrangementer på den nordiske matsystempaviljongen kan strømmes – direkte!

Praktisk informasjon

Dato og tid: 12. november fra 13.00 til 18.00

Den nordiske matsystempaviljongen holder til i den nordiske paviljongen, P97, i den blå sonen på COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypt.​

 

Vertskap for dagen er Nordisk ministerråd sammen med Concito, Finlands jord- og skogbruksdepartement, We Effect, FNs miljøprogram Unep og Nordisk ministerråds kontor i Latvia.