Forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet

09.11.20 | Nyhet
Kvinna håller skylt med texten metoo
Fotograf
Photo by Mihai Surdu on Unsplash
De nordiska jämställdhetsministrarna satsar 4,8 miljoner danska kronor på en stor nordisk forskningsinsats om sexuella trakasserier.

På sitt möte den 5 november 2020 beslöt de nordiska jämställdhetsministrarna hur den treåriga forskningssatsningen ska genomföras. Bland annat kommer totalt 3,6 miljoner DKK att utlysas genom två olika open calls under 2021, för att finansiera tvärnordiska forskningssamarbeten. 

Fokus på förebyggande arbete

Satsningen ska bidra till ny kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden, med fokus på förebyggande insatser.  

Jämställdhetsministrarna vill att forskningsresultaten ska bidra till en god kunskapsbas för politikutveckling, både nationellt och nordiskt.    Forskningssatsningen ska dessutom vara relevant för alla aktörer på arbetsmarknaden. 

Stort samhällsproblem

De nordiska jämställdhetsministrarna diskuterade den politiska uppföljningen av #metoo, en rörelse som bland andra den svenska ministern Åsa Lindhagen beskrev som omvälvande:   

- #Metoo-uppropen har haft en enorm betydelse, och har varit en ögonöppnare for en bredare allmänhet för hur stora problem vi har med sexuella trakasserier i samhället. Kvinnor, flickor och icke-binära skal kunna känna sig trygga på sina skolor, universitet och arbetsplatser, sa hon. 

Kunskapsluckor funna

Jämställdhetsministrarnas beslut bygger på en förstudie som nyligen gjorts av NIKK, nordisk information för kunskap om kön.

Förstudien,  ”Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt”, publicerades i maj 2020.   

Rapporten redogör för aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden och pekar ut var kunskapsluckorna finns.