Forskningssatsing om seksuell trakassering i arbeidslivet

09.11.20 | Nyhet
Kvinna håller skylt med texten metoo
Fotograf
Photo by Mihai Surdu on Unsplash
De nordiske likestillingsministrene satser 4,8 millioner danske kroner på en stor nordisk forskningsinnsats om seksuell trakassering.

På sitt møte 5. november 2020 vedtok de nordiske likestillingsministrene hvordan den treårige forskningssatsingen skal gjennomføres.  Blant annet vil totalt 3,6 millioner DKK bli utlyst gjennom to ulike åpne utlysninger i løpet av 2021 for å finansiere tverrnordiske forskningssamarbeid. 

Fokus på forebyggende arbeid

Satsingen skal bidra til ny kunnskap om seksuell trakassering i arbeidslivet i Norden, med fokus på forebyggende tiltak.  

Likestillingsministrene vil at forskningsresultatene skal bidra til en god kunnskapsbase for politikkutvikling, både nasjonalt og nordisk.    Forskningssatsingen skal dessuten være relevant for alle aktører på arbeidsmarkedet. 

Stort samfunnsproblem

De nordiske likestillingsministrene diskuterte den politiske oppfølgingen av #metoo, en bevegelse som blant andre den svenske ministeren Åsa Lindhagen beskrev som omveltende:   

– #Metoo-oppropene har hatt enorm betydning og har vært en øyeåpner for en bredere allmennhet for hvor store problemer vi har med seksuell trakassering i samfunnet. Kvinner, jenter og ikke-binære skal kunne føle seg trygge på skolen, universitetet og arbeidsplassen, sa hun. 

Kunnskapshull funnet

Likestillingsministrenes vedtak bygger på en forstudie som nylig ble gjennomført av NIKK, Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn.

Forstudien, “Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt”, ble publisert i mai 2020.   

Rapporten redegjør for aktuell kunnskap om seksuell trakassering i arbeidslivet i Norden og peker ut hvor kunnskapshullene finnes.