En milstolpe för mat och hälsa: Det nordiska samarbetet visade vägen på COP28

15.12.23 | Nyhet
Food takeover
Photographer
Andreas Omvik
FN:s klimattoppmöte COP28 var en milstolpe för mat och hälsa: för första gången någonsin erkändes vilken roll en omställning av livsmedelssystemen har för klimatåtgärderna. Norden visade vägen genom att arrangera en serie kritiska högnivådiskussioner och, vad viktigast, presenterade den senaste forskningen om näring och klimat.

”Food Systems Takeover” i den nordiska paviljongen på klimattoppmötet i Dubai sammanförde tillsammans med ett officiellt COP28-sidoevenemang om hälsa, mat och klimatåtgärder några av de mest inflytelserika rösterna om det akuta behovet av hälsosamma och hållbara livsmedelssystem.
“Det är inget fel med livsmedelssystemen. De svarar exakt på de incitament som ges. Men det är helt fel incitament. Mat prissätts inte på rätt sätt, inte för miljön, inte för hälsan och inte för jämlikhet,” sade Lawrence Haddad, VD för Gain, under debatten i den nordiska paviljongen.

Akut behov att omställa livsmedelssystemen

Behovet att ändra våra livsmedelssystem är tydligt. De måste blir mer hållbara, mer konkurrenskraftiga och mer jämlika. Karen Ellemann, generalsekreterare vid Nordiska ministerrådet, betonade vikten av att skapa kontakter mellan aktörer inom klimat, hälsa och livsmedel för att det ska ske.

”Vi kan aldrig fasa ut mat, som vi kan med fossila bränslen.
Mat är väsentligt för själva livet,” konstaterade hon i sin beskrivning av behovet att göra våra livsmedelssystem mer hållbara.

På ”Food Systems Takeover” i den nordiska paviljongen 10 december reflekterade Stefanos Fotiou, direktör för UN Food Systems Coordination Hub, över hur viktig dagen var och över det ökade fokuset på livsmedelssystem på detta COP, där Norden visade vägen för att medverka till omställningen.

”Detta är den näst viktigaste dagen jag någonsin upplevt på ett COP-möte.
Den viktigaste var i Paris på COP21, dagen när Parisavtalet godkändes.
Jag anser att utvecklingen som nu tagit fart här måste fortsätta under de kommande två till tre åren.”

Nordiska länderna banar väg

Det nordiska samarbetet har på olika sätt satt livsmedelssystem på klimatagendan sedan 2017 och med nyligen lanserade Nordiska näringsrekommendationer 2023 (NNR2023) har en stark koppling skapats mellan friska människor och en frisk planet. 

“Om matsystemen levererar hälsosam kost till alla kan vi rädda 8 miljoner liv per år,” sade dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektör för Världshälsoorganisationen WHO, på det officiella COP28-sidoevenemanget om hälsa, mat och klimatåtgärder. Han fortsatte:

”De nordiska länderna har banat väg för många politiska genombrott, däribland kopplingen mellan klimat och näring.”

NNR2023 är en öppet tillgänglig publikation och ger ett ramverk som kan anpassas till olika kontexter. Det nordiska samarbetet hoppas att rekommendationerna kan vara till nytta för regioner, länder och organisationer över hela världen.

Från diskussion till åtgärder

Livsmedelssystem och hälsa uppmärksammades på en alldeles ny nivå på COP28. Klimattoppmötet i Dubai stod för de första dagarna officiellt ägnade hälsa respektive mat. 143 länder antog COP28 UAE-deklarationen om klimat och hälsa, och 134 länder antog COP28 UAE-deklarationen om mat och jordbruk. Därtill nämndes livsmedelssystem för första gången i det slutliga avtalet. Det återstår dock mycket som måste göras och arbetet fortsätter fram till och på COP29 för att följa upp de politiska åtagandena. 

”Vi kan inte tala om hälsosam och hållbar kost för alla om inte regeringarna börjar stötta det vi vill att folk verkligen ska äta. Rekommendationerna måste även avspeglas i offentliga upphandlingar och finanspolitiken, och hela den politiska verktygslådan måste följa samma linje”, sade Gunhild Stordalen, grundläggare av och ordförande för EAT, under högnivådebatten ”Food Systems & Healthy Diets for Climate Action” i den nordiska paviljongen.