Jens Stoltenberg: "Vi måste investera mer i försvaret"

31.10.23 | Nyhet
Jens Stoltenberg på Sessionen
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
På språng mellan två brinnande konflikter, i Mellanöstern och Europa, öppningstalade Natochefen Jens Stoltenberg på Nordiska rådets Session i Oslo på tisdagen. Han vädjade om att inte låta Gazakriget skymma Ukraina, och välkomnade att hela Norden snart är med i Nato.

Inför alla de nordiska parlamentariker och ministrar som fyllde Stortingssalen, började Jens Stoltenberg med att fördöma Hamas terrorangrepp mot Israel och poängtera att Israels svar måste ske inom folkrätten.

  ”Ukraina måste stå starkt”  

  Samtidigt påminde han om att vi inte kan förhålla oss till enbart en kris åt gången.  

  - Kriget i Gaza får inte leda till att vår vilja och förmåga att hjälpa Ukraina försvagas, sa han och betonade hur viktigt det är att Ukraina får möjlighet att fortsätta vara starkt på slagfältet.

  När kriget är slut måste Ukraina också kunna vara starkt vid förhandlingsbordet.

  Och han tillade att alla Natoländer är eniga om att Ukraina också ska bli ett medlemsland.

   Nato blir mer närvarande i Norden

   Den här veckan ligger Sveriges ansökan till Nato hos det turkiska parlamentets utrikeskommitté, och Jens Stoltenberg räknar med ett godkännande.

   Han konstaterade att finskt och svenskt medlemskap kommer att förstärka och fördjupa försvarssamarbetet mellan de nordiska länderna, men Stoltenberg önskar inte ett nordiskt block i Nato.

   - Hela Norden i Nato är bra. Det stärker Natos förmåga att vara närvarande i Norden, att försvara Norden och även att komma våra baltiska grannar till undsättning. Men ett stärkt nordiskt samarbete får inte innebära barriärer mot andra Natoländer, sa han.

    Investera mer i vår säkerhet!   

    Just nu töms lagren av granater och vapensystem i alla de länder som hjälper Ukraina, och Natoländerna skulle behöva öka produktionen.

    Vi behöver investera mer i försvaret, hävdade Jens Stoltenberg på sitt besök på Nordiska rådets Session. 

    - Natos ledare har antagit nya försvarsplaner, och för att uppfylla dem behöver vi investera minst två procent av BNP. Jag är glad att alla de nordiska länderna har planer på att nå det målet.

     Beroendet av Kina gör oss sårbara

     Jens Stoltenberg drog paralleller mellan vårt tidigare beroende av rysk gas, och vårt nuvarande beroende av handeln med Kina.

     Kina producerar 70 procent av batterierna till våra elbilar, 80 procent av alla solpaneler. Nästan hela EU:s behov av viktiga och sällsynta mineraler importeras från Kina.

     - Vi ska fortsätta att handla med Kina, men inte på ett sätt som undergräver vår säkerhet, sa Jens Stoltenberg.

     Norden ett hoppfullt exempel på fred

     Han sa att Nordens historia fungerar som ett hoppfullt exempel när han är ute i världen och möter människor i konfliktområden. 

     - Då berättar jag om Norden. Att vi först var fiender, men att vi nu är vänner, sa Jens Stoltenberg.  

     Contact information