Jens Stoltenberg: ”Vi er nødt til at investere mere i vores forsvar”

31.10.23 | Nyhed
Jens Stoltenberg på Sessionen
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
I fuldt firspring mellem to konflikter, der er brudt ud i lys lue i henholdsvis Mellemøsten og Europa, holdt NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg tirsdag åbningstale ved Nordisk Råds session i Oslo. Han opfordrede til ikke at lade krigen i Gaza fjerne opmærksomheden fra Ukraine og så positivt på, at alle de nordiske lande snart er medlemmer i NATO.

Foran de mange nordiske parlamentarikere og ministre, der fyldte Stortingssalen, lagde Jens Stoltenberg ud med at fordømme Hamas’ terrorangreb mod Israel, men understregede også, at Israels modsvar skal være inden for rammerne af folkeretten.

”Ukraine skal stå stærkt”  

Samtidig mindede han om, at vi ikke kan nøjes med at forholde os til én krig ad gangen.  

– Krigen i Gaza må ikke føre til, at vores vilje og evne til at hjælpe Ukraine svækkes, sagde han og fremhævede, hvor vigtigt det er, at Ukraine fortsat kan stå stærkt på slagmarken.

Når krigen er slut, skal Ukraine også kunne sætte sig styrket til forhandlingsbordet.

Han tilføjede, at samtlige NATO-lande er enige om, at Ukraine også skal optages.

NATO får større tilstedeværelse i Norden

I denne uge ligger Sveriges ansøgning om optagelse i NATO til behandling i det tyrkiske parlaments udenrigskomite, og Jens Stoltenberg forventer, at den bliver godkendt.

Han konstaterede, at finsk og svensk medlemskab vil styrke og udvide forsvarssamarbejdet mellem de nordiske lande, men Stoltenberg ønsker ikke at se en nordisk blok i NATO.

– Det er godt, at hele Norden er med i NATO. Det styrker NATO’s evne til at være til stede i Norden, at forsvare Norden samt at komme vores baltiske naboer til undsætning. Men et styrket nordisk samarbejde må ikke føre til barrierer over for andre NATO-lande, sagde han.

Større investeringer i vores sikkerhed!   

Lige nu tømmes lagrene med granater og våbensystemer i alle de lande, der hjælper Ukraine, og NATO-landene burde øge produktionen.

Vi er nødt til at investere mere i vores forsvar, sagde Jens Stoltenberg under sit besøg på Nordisk Råds session. 

– NATO’s ledere har vedtaget nye forsvarsplaner, og for at opfylde dem, er vi nødt til at investere mindst to procent af BNP. Det glæder mig, at samtlige nordiske lande har planer om at nå det mål.

Afhængigheden af Kina gør os sårbare

Jens Stoltenberg drog paralleller mellem vores tidligere afhængighed af russisk gas og vores nuværende afhængighed af handel med Kina.

Kina producerer 70 procent af batterierne til vores el-biler og 80 procent af alle solpaneler. Næsten hele EU’s behov for vigtige og sjældne mineraler dækkes af import fra Kina.

– Vi skal blive ved med at handle med Kina, men ikke på en måde, der undergraver vores sikkerhed, sagde Jens Stoltenberg.

Norden er et eksempel, der giver håb om fred

Stoltenberg sagde endvidere, at Nordens historie er et eksempel, der giver håb om fred, når han er ude i verden. 

– Så fortæller jeg om Norden. At vi først var fjender, men nu er venner, sagde Jens Stoltenberg.