Möt det nordiska samarbetet på klimatveckan i New York

15.09.23 | Nyhet
New york city
Fotograf
The blowup on Unsplash
Med fyra evenemang har det nordiska samarbetet en stark närvaro under klimatveckan i New York. Det sker med FN:s 78:e generalförsamling samt FN:s generalsekreterares toppmöte om hållbar utveckling och FN:s toppmöte om klimatmål i bakgrunden.

Arbetet med att säkra ett globalt plastavtal, lägesrapporten om nordisk klimatpolitik, omställningen i olika sektorer samt betydelsen av det globala avtalet om biologisk mångfald för det privata näringslivet står på det nordiska samarbetets dagordning på FN:s 78:e generalförsamling och klimatveckan i New York. Klimatveckan i New York hålls för femtonde året i rad och årets program innehåller över 400 evenemang.

Läs mer om våra evenemang och hur du kan delta nedan.

19 september: Plastavfall måste förpassas till det förflutna

Norges klimat- och miljödepartement presenterar en ny rapport som visar vägen till en kraftig minskning av det globala plastavfallet fram till 2040. Rapporten Towards Ending Plastic Pollution by 2040 – 15 Global Policy Interventions for Systems Change togs fram av Systemiq och publiceras den 19 september. Lanseringen följs av en paneldiskussion på hög nivå och ett rundabordssamtal med globala plastexperter.

Rapporten är den senaste i raden av analyser från det nordiska samarbetet som stöder det internationella arbetet med att säkra ett rättsligt bindande globalt plastavtal.

 

19 september: Vägen till klimatneutrala nordiska samhällen

Vid FN:s klimatförhandlingar på COP28 ska världen för första gången utvärdera de globala insatserna för att nå Parisavtalets klimatmål. Evenemanget ”From Nordic to Global Stocktakes and Visions” under klimatveckan i New York visar hur långt Norden har kommit i arbetet med att bli klimatneutrala samhällen. Baserat på de preliminära resultaten från projektet Nordic Stocktakes and Visions samlas politiker och ledare från den privata sektorn för att diskutera nordiska och globala visioner, utmaningar och lösningar på vägen mot klimatneutralitet.

Nordic Stocktake and Visions presenteras som en del av det danska generalkonsulatets hållbarhetstoppmöte i New York.

18 och 20 september: De nordiska UN Global Compact-nätverken lanserar rapport

De nordiska UN Global Compact-nätverken från Danmark, Finland, Norge och Sverige håller totalt fyra paneldiskussioner under klimatveckan i New York. Alla paneler utgår från rapporten ”The path towards 2030: Where are the Nordics?”, som också publiceras den 18 september. Rapporten identifierar och undersöker utmaningar, behov och möjligheter för nordiska företag fram till 2030.

Hur står det till med hållbarheten i den privata sektorn i Norden?
Den 18 september kan du lyssna på två paneldiskussioner med representanter från bland annat Microsoft Sverige, Volvokoncernen, A.P. Møller-Maersk och Aker ASA.

COP15 och dess betydelse för nordiska företag
Den 20 september diskuteras de konsekvenser och möjligheter som nordiska företag står inför efter att det historiska Kunming–Montreal-ramverket för biologisk mångfald undertecknades i december 2022.

Hur kan företag vara en tillgång för politiska beslutsfattare, och hur kan politiska beslutsfattare i sin tur uppmuntra företag att vidta kraftfulla åtgärder för att förhindra förlust av biologisk mångfald?