Pohjoismainen yhteistyö tavattavissa New Yorkin ilmastoviikolla

15.09.23 | Uutinen
New york city
Valokuvaaja
The blowup on Unsplash
Pohjoismainen yhteistyö on vahvasti mukana New Yorkin ilmastoviikolla, jonka aikana se järjestää neljä oheistapahtumaa. Ilmastoviikon taustalla ovat YK:n yleiskokouksen 78. istunnon avajaiset sekä YK:n pääsihteerin huippukokoukset kestävän kehityksen tavoitteista ja ilmastotavoitteista.

Kansainvälisen muoviroskasopimuksen aikaansaaminen, Pohjoismaiden ilmastopolitiikan tilannekatsaus, vihreä siirtymä eri toimialoilla sekä globaalin biodiversiteettisopimuksen merkitys elinkeinoelämälle ovat esillä, kun pohjoismainen yhteistyö osallistuu YK:n yleiskokouksen korkean tason viikolle sekä New Yorkin ilmastoviikolle. Climate Week NYC -ilmastoviikko järjestetään jo viidentenä perättäisenä vuonna, ja luvassa on yli 400 tapahtumaa.

Lue lisää pohjoismaisen yhteistyön tapahtumista ja niihin osallistumisesta alapuolelta. 

19. syyskuuta: Eroon muovisaastumisesta

Norjan ilmasto- ja ympäristöministeriö esittelee uuden raportin keinoista, joilla globaalia muovisaastumista voidaan vähentää tuntuvasti vuoteen 2040 mennessä. Raportin Towards Ending Plastic Pollution by 2040 – 15 Global Policy Interventions for Systems Change on laatinut konsulttiyritys Systemiq, ja se julkistetaan 19. syyskuuta. Julkistusta seuraa korkean tason paneeli- ja pyöreän pöydän keskustelu, jossa on mukana muovialan kansainvälisiä asiantuntijoita. 

Raportti on viimeisin monista analyyseista, joilla pohjoismainen yhteistyö tukee kansainvälistä työtä oikeudellisesti sitovan muoviroskasopimuksen aikaansaamiseksi.

19. syyskuuta: Kohti ilmastoneutraaleja pohjoismaisia yhteiskuntia

Maailman maiden on määrä arvioida YK:n tulevassa COP28-ilmastokokouksessa ensimmäistä kertaa kansainvälisiä toimia, joilla pyritään saavuttamaan Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteet. Climate Week NYC -ilmastoviikon oheistapahtuma ”From Nordic to Global Stocktakes and Visions” osoittaa, miten pitkälle Pohjoismaat ovat päässeet ilmastoneutraalien yhteiskuntien kehittämisessä. Alustavia tuloksia on saatu Nordic Stocktakes and Visions -hankkeessa, jonka pohjalta poliitikot ja yksityisen sektorin johtajat keskustelevat pohjoismaisista ja globaaleista visioista, haasteista ja ratkaisuista matkalla kohti ilmastoneutraaliutta.

Nordic Stocktakes and Visions esitellään osana Tanskan pääkonsulaatin ”Sustainability Summit NYC” -tapahtumaa.

18. ja 20. syyskuuta: Pohjoismaiden UN Global Compact -verkostojen raporttijulkistus

Pohjoismaiden UN Global Compact -paikallisverkostot Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta järjestävät New Yorkin ilmastoviikolla neljä paneelikeskustelua. Kaikkien paneelien lähtökohtana on raportti The path towards 2030: Where are the Nordics?, joka julkistetaan 18. syyskuuta. Raportissa tunnistetaan ja tutkitaan pohjoismaisten yritysten haasteita, tarpeita ja mahdollisuuksia vuoteen 2030 saakka.

Miten kestävä kehitys etenee Pohjoismaiden yksityisellä sektorilla?
18. syyskuuta voi kuunnella kahta paneelikeskustelua, joissa on mukana edustaja muun muassa Microsoftin Ruotsin-yhtiöstä, Volvo Groupista, A. P. Møller-Mærskista ja Aker Asasta.

COP15 ja sen merkitys pohjoismaisille yrityksille
20. syyskuuta pohditaan seurauksia ja mahdollisuuksia, joita joulukuussa 2022 allekirjoitettu historiallinen biodiversiteettisopimus (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) aiheuttaa pohjoismaisille yrityksille.

Millä tavoin yritykset voivat olla voimavara poliittisille päättäjille, ja miten päättäjät vuorostaan voivat kirittää yrityksiä vaikuttaviin toimiin luontokadon torjumiseksi?