Møt det nordiske samarbeidet på Climate Week NYC

15.09.23 | Nyhet
New york city
Fotograf
The blowup on Unsplash
Med fire arrangementer er det nordiske samarbeidet sterkt til stede på Klimauken i New York. Det skjer med FNs 78. generalforsamling samt FNs generalsekretærs SDG Summit og Climate Ambition Summit som bakteppe.

Arbeidet med å sikre en global plastavtale, den nordiske statusrapporten for klimapolitikken vår samt omstillingen i sektorene våre og den globale biodiversitetsavtalens betydning for det private næringslivet er blant problemstillingene det nordiske samarbeidet tar med seg til FNs 78. generalforsamling og Klimauken i New York. Climate Week NYC avholdes for femtende år på rad og er vert for mer enn 400 arrangementer.

Les mer om våre arrangementer og hvordan du deltar, lenger nede.

19.9.: Plastavfall skal være fortid

Det norske Klima- og miljødepartementet presenterer en ny rapport som viser veien til en kraftig reduksjon av det globale plastavfallet fram mot 2040. Rapporten Towards Ending Plastic Pollution by 2040 – 15 Global Policy Interventions for Systems Change er utarbeidet av Systemiq og offentliggjøres 19.9. Lanseringen etterfølges av en høynivå-paneldebatt og en rundebordssamtale med globale eksperter på plastområdet. 

Rapporten er en den nyeste i en rekke analyser fra det nordiske samarbeidet som støtter det internasjonale arbeidet med å sikre en juridisk bindende global plastavtale.

19.9.: Veien mot klimanøytrale nordiske samfunn

Under FNs klimaforhandlinger på COP28 skal verden for første gang evaluere den globale innsatsen for å nå Parisavtalens klimamål. Arrangementet “From Nordic to Global Stocktakes and Visions” på Climate Week NYC viser hvor langt Norden har kommet i arbeidet med å bli klimanøytrale samfunn. Med utgangspunkt i de foreløpige resultatene fra prosjektet Nordic Stocktakes and Visions samles politikere og ledere fra privat sektor for å diskutere nordiske og globale visjoner, utfordringer og løsninger på veien mot klimanøytralitet.

Nordic Stocktakes and Visions presenteres som en del av det danske generalkonsulatets Sustainability Summit NYC.

18.9. + 20.9. De nordiske UN Global Compact Networks lanserer rapport

De nordiske UN Global Compact Networks fra Danmark, Finland, Norge og Sverige avholder i alt fire paneldebatter under NY Climate Week. Alle panelene tar utgangspunkt i rapporten «The path towards 2030: Where are the Nordics», som også offentliggjøres 18.9. Rapporten identifiserer og undersøker utfordringer, behov og muligheter for nordiske bedrifter fram mot 2030.

Hvordan står det til med bærekraften i privat sektor i Norden?
18.9. kan du høre to paneldebatter med representanter fra blant andre Microsoft Sweden, Volvo Group, A.P. Moller Maersk og Aker Asa.

COP15 og dens betydning for nordiske bedrifter
20.9. skal implikasjonene og mulighetene nordiske bedrifter står overfor etter at den historiske biodiversitetsavtalen Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework ble underskrevet i desember 2022, diskuteres.

Hvordan kan bedriftene være et aktivum for de politiske beslutningstakerne, og hvordan kan de politiske beslutningstakerne på sin side motivere bedriftene til å gjennomføre slagkraftige naturtiltak?