Innehåll

28.05.19 | Nyhet

Nordiskt samarbete starkt närvarande på sommarens demokratifestivaler

Över hela Norden demonstrerar unga för klimatet. De utövar sin demokratiska rätt och kräver en hållbar framtid. Andra oroar sig över vår säkerhet och demokrati. Vi har lyssnat på dem och vi vill höra mer. Vill du?

27.04.19 | Nyhet

”Skogssektorn behöver utbildas i att hantera bränder”

I fjol rasade totalt 11 000 skogsbränder i Finland, Norge och Sverige – en dramatisk effekt av det varma sommarvädret. Sedan dess har en nordiska arbetsgrupp jobbat med att ta fram råd till regeringarna om hur likande kriser för skogsbruket kan förebyggas. De senaste veckornas skogsbrän...

Thumbnail
28.05.18
Prime Minister of Iceland, Katrín Jakobsdóttir, about Nordic Solutions to Global Challenges.
Thumbnail
17.04.18
The Nordic countries in the green transition – more than just neighbours
16.05.19 | Information

Støtte fra Nordisk Ministerråds Miljø- og Klimasamarbejde

Arbejdsudvalget under den nordiske Miljø- og Klimasektor bevilger mindre bevillinger til nordiske projekter. Midlerne anvendes primært til at følge op på beslutninger truffet af Miljø- og Klimaministrene (MR-MK), Embedsmandskomitéen for miljø og klima (EK-MK), som støtte til formandskab...