Innehåll

22.12.20 | Nyhet

FN-chefen: Få alla med på den gröna omställningen!

De nordiska regeringarna behöver prata med sina invånare - med sina företagare, sina bönder, och sina ursprungsbefolkningar och sina unga - om den omställning som måste ske för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Det sa FN-chefen för biologisk mångfald, Elizabeth Maruma Mrema, ...

15.12.20 | Nyhet

Vägen mot ett grönare Norden är utstakad

Det nordiska samarbetets fokus flyttas i mer grön och hållbar riktning under år 2021. Det är en utveckling som slås fast i Nordiska ministerrådets Vision2030. Handlingsplanen för de kommande fyra åren betyder utöver den grönare politiken, att det också blir mer fokus än förr på samarbet...

04.11.20 | Deklaration

Declaration on Nordic Carbon Neutrality

The Helsingfors Declaration, a declaration from the meeting between the Nordic Prime Ministers and the Ministers of Environment, 25 January 2019.

Thumbnail
11.12.15
Decoupling CO2 emissions and economic growth
05.11.20 | Information

Choosing Green: Et digitalt topmøde som optakt til COP26

Choosing Green: Nordic Perspectives er en digital heldags-event om grøn genrejsning efter coronakrisen, der fungerer som optakt til COP26. Topmødet afholdes den 17. november 2020 fem forskellig steder i Norden og online. Vi har inviteret nogle af de klogeste hoveder i Norden, og der er ...