Innehåll

19.10.20 | Nyhet

Slut med plastföroreningar – förslag till verktyg och vägar framåt i nordisk rapport

Nordiska ministerrådet för miljö och klimat publicerar i dag en ny rapport om möjliga strategier för ett nytt globalt avtal i syfte att förhindra plastföroreningar. Du kan vara med på den virtuella lanseringen som samlar ledare från hela världen för att diskutera vad ett sådant globalt ...

17.09.20 | Nyhet

Lea Wermelin: ”Vi befinner oss mitt i en naturkris”

Biologisk mångfald ska vara högst upp på den politiska dagordningen, både i de enskilda nordiska länderna och i Norden som helhet. Så kan man sammanfatta reaktionerna från nordiska politiker och unga aktivister på en ny FN-rapport, ”Global Biodiversity Outlook”. Rapporten visar att inte...

11.05.20 | Deklaration

Declaration on Nordic commitment for the global climate agenda

Declaration on Nordic commitment for the global climate agenda.

Thumbnail
11.12.15
Decoupling CO2 emissions and economic growth
15.10.20 | Information

NHK Mandat 2019-2024