Innehåll

24.06.21 | Nyhet

Nordiska matvanor ska inspirera FN-toppmötet om hållbara livsmedelssystem

Med kostråd i världsklass, låg antibiotikaanvändning i djurproduktionen och stadigt minskande matspill har Norden förutsättningar för att bli världsledande i omställningen till ett hållbart livsmedelssystem. I dag gav de nordiska ministrarna med ansvar för livsmedel, fiske, jord och s...

26.01.21 | Nyhet

Norden på en mission för att förändra matsystemen

Vi kan och måste välja ett uppdragsinriktat angreppssätt på livsmedelssystem för att lösa några av våra största samhällsutmaningar. Detta är det grundläggande budskapet i nyligen lanserade Cookbook for systems change – Nordic innovation strategies for sustainable food systems sammanstäl...

23.09.20 | Information

Spelet Food Choices for a Healthy Planet