Så skildrar nordisk barnlitteratur svåra samtidsfrågor

09.02.22 | Nyhet
Illustration av Sara Lundberg
Fotograf
Illustratör: Sara Lundberg
Rotlöshet och nya familjekonstellationer, utanförskap, mångfald och konflikter. En ny antologi undersöker hur social hållbarhet gestaltar sig i den nordiska litteraturen som vänder sig till barn och unga.  Genom forskningstunga essäer, illustrationer och berättelser förmedlas samtida tendenser och perspektiv i Norden.

Antologin ”På tværs af Norden – Social holdbarhed i nordisk børne- og ungdomslitteratur” är resultatet av ett unikt samarbete mellan nordiska forskare, författare och illustratörer. De har ur ett brett perspektiv undersökt hur svåra ämnen såsom våld, död och sjukdom men även humor och drömmen om en bättre värld tar form i litteraturen som fyller de unga nordbornas bokhyllor. Antologin är den sista delen i en trilogi.

Hållbarhet som ideal

I en tid med ständiga rubriker om klimatkris och miljöförstöringar kan det vara utmanande att ta sig an ett så brett famnande begrepp som hållbarhet ur ett litterärt perspektiv. Generellt så beskrivs hållbarhet ur tre perspektiv – social, ekonomisk och ekologisk – där social hållbarhet sätter människan i fokus.

- Hållbarhet står högt i kurs. Vare det gäller ekonomi, produktion, konsumtion, migration eller in- och utrikespolitik lyfts hållbarhet fram som ideal, en garant för långsiktighet och stabilitet (själva kärnan i hållbarhet), skriver Peter Kostenniemi, doktorand i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.  Han ger också exempel på hur den ohållbara situationen kan förmedlas i böckerna:

- Post-apokalyptiska zombieberättelser gestaltar ohållbarhet i sin mest extrema form: levande döda livnär sig på de levande, resurser sinar till följd av besinningslös konsumtion och mänskliga relationer utmynnar i fiendskap och konkurrens.  

Verkligheten som den är

Hur kommenterar den nordiska barn- och ungdomslitteraturen detta ideal, denna sociala hållbarhet? Och är det överhuvudtaget möjligt? Anna Karlskov Skyggebjerg (fil.dr) och vice avdelningschef på DPU, Aarhus universitet, beskriver de nordiska bilderböckerna som ganska orädda:

- Även om nordiska bilderböcker ofta hanterar tabuöverskridande ämnen så blir det ofta debatterat om det är möjligt att skriva om traumatiska erfarenheter, inklusive krig, till en barnpublik.

I antologin diskuteras olika perspektiv på om litteraturen för unga ska ha en samhällsförbättrande roll och det beskrivs att även om litteraturen vill gott betyder det inte att historien måste vara inställsam.

- Det socialt hållbara i barnlitteraturen rör sig snarare bortom politiska slagord och erbjuder en estetisk förnimmelse av att något är fel och att det som faktiskt är borde vara annorlunda, säger Olle Widhe, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.

Björn Sundmark, professor i engelska vid Malmö universitet, beskriver det statiska och det dynamiska som två grundläggande perspektiv om hur social hållbarhet kan uppnås och som drar åt olika håll: Perspektiv som även kan ses i litteraturen:

- Å ena sidan Bullerby-nostalgi och fantasyns feodala medeltidsvärldar, där rollerna (oftast) är fasta, förutsägbara och trygga. Å andra sidan hbtq+-böckernas och mångfaldslitteraturens löfte om förändring, möjlighet och potential. Det är social hållbarhet med två helt olika melodier.

Nadia Mansour (fil.dr), chef på lärarutbildningen i Aarhus, forskar i minoriteters representation i barn- och ungdomslitteraturen:

- I min definition av mångkulturell litteratur argumenterar jag för ett fokus på mångkulturella nationella berättelser. Jag strävar efter att stärka den nationella sammanhållningen genom att skriva in minoriteter som en del av landets självberättelse.

Sex berättelser och ett hållbart kretslopp

Jesper Wung-Sung och Jenny Lucander, Zakiya Ajmi och Sara Lundberg samt Karen Siercke och Adam O. är några av de författare och illustratörer som med titlar som ”Mif’s verden”, ”Liv i rummet” och ”Lagkaos” har bidragit till de sex helt unika berättelser som finns presenterat i antologin. Antologin bjuder även på antal forskningstunga essäer om social instabilitet, minoriteter og mångfald liksom ett hållbart kretslopp. Redaktör och projektledare Sofie Hermansen Eriksdatter säger:

– Seminarierna som föregår antologierna har varit en betydelsefull mötesplats där forskare, författare, förmedlare och illustratörer från hela Norden har haft möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter och idéer. Det har varit en tvärvetenskaplig och tvärestetisk nätverksplattform där professionellt samarbete har möjliggjorts av programmets vision.

Redaktörerna Mia Österlund og Maria Lassén-Seger ser med tillförsikt på framtiden för den nordiska barn- och ungdomslitteraturen: 

- En bördig grogrund behövs för att odla fram nya barnlitterära giganter som utmanar det nordiska välfärdssamhället, synar det i sömmarna och skriver och tecknar fram oförglömliga litterära gestalter och miljöer. Det är en given grundpelare för socialt hållbar barnlitteratur.

Om projektet På tværs af Norden

På tværs af Norden är en antologitrilogi som är en del av "Lyftet" – de nordiska kulturministrarnas satsning på barn- och ungdomslitteratur. Huvudsatsningen är ett årligt tvärvetenskapligt seminarium om aktuell nordisk barn- och ungdomslitteratur, som resulterar i utgivningen av en tredelad antologi om seminariets teman och andra relevanta ämnen. Bidragen i antologin är på danska, norska och svenska.