Unik möjlighet till samarbete för unga nordiska och kanadensiska journalister

24.03.21 | Nyhet
Unga miljöjournalister sökes
Fotograf
Iris Dager/norden.org
Vilken roll kan journalistik spela i att tackla den globala klimatkrisen och främja hållbar utveckling? Unga blivande nordiska och kanadensiska journalister kan nu ansöka om att delta i ett samarbetsprogram inom miljöjournalistik. Det ger en möjlighet att utbyta och fördjupa sina kunskaper om några av de största utmaningarna vår planet står inför. Programmet som lanseras i dag är en del av kultursatsningen Nordic Bridges som äger rum runt om i Kanada 2022 och stöds av de nordiska kulturministrarna.

Det nordisk-kanadensiska programmet inom miljöjournalistik erbjuder möjligheter till lärande och samverkan för unga från Norden och Kanada. Under 2021 får 16 unga journalister delta i ett innovativt program där man producerar artiklar och reportage som sedan delas med publiken under Nordic Bridges och med större målgrupper.

Programmet ger unga en möjlighet att arbeta tillsammans över Atlanten och skapa nya och viktiga reportage om frågor om miljö och kultur som påverkar vår värld. 

Annika Saarikko, Finlands vetenskaps- och kulturminister och ordförande i Nordiska ministerrådet för kultur 2021

Vi måste lyssna på de unga

Det är mer akut än någonsin att dokumentera hur klimatförändringarna påverkar samhällen, kultur och vår planet.  Genom att stödja stipendieprogrammet vill de nordiska kulturministrarna betona vikten av ungas berättelser och röster från Norden och Kanada.

”Programmet ger unga en möjlighet att arbeta tillsammans över Atlanten och skapa nya och viktiga reportage om frågor om miljö och kultur som påverkar vår värld. Det är globala frågor som inte kan lösas av något land på egen hand, och i Norden anser vi att internationellt samarbete är avgörande när det gäller att hitta nya idéer och lösningar. Vi har ett stort behov av faktabaserade historier som förklarar komplicerade frågor i tider av desinformation”, säger Finlands vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko, som också är ordförande i Nordiska ministerrådet för kultur 2021.

Stipendieprogrammet är en del av kultursatsningen Nordic Bridges, som leds och kureras av Harbourfront Centre i Toronto i Kanada och stöds av Nordiska ministerrådet för kultur. Nordic Bridges bygger på fyra pelare: konstnärlig innovation, tillgänglighet och inkludering, ursprungsbefolkningens perspektiv samt motståndskraft och hållbarhet.

Unga i spetsen för globala klimatåtgärder

Norden och Kanada har mångskiftande och vidsträckta naturlandskap, och Arktis är särskilt sårbart för klimatförändringens effekter. Men på var sitt håll är båda engagerade i kampen mot klimatförändringen.

”Unga har gått i spetsen för globala klimatåtgärder. När klimatkrisen accelererar kommer en kraftfull journalistik som leds av unga att spela en avgörande roll i att rikta uppmärksamheten på viktiga frågor och ställa makten till svars”, säger Lex Harvey, kanadensisk journalist och programkoordinator. 

Stipendieprogrammet kommer att erbjuda journalister i åldern 18–25 år från Kanada och de nordiska länderna möjlighet att delta på "bot camps", åka på reportageresor och medverka i en utställning som ingår i Nordic Bridges. 

Ansök senast den 23 april

Stipendieprogrammet är öppet för nyblivna och blivande journalister i alla medier – skribenter, filmare, fotografer, producenter och poddare är alla välkomna att söka. Du kan ansöka från och med i dag till och med den 23 april. Programmet börjar i juni 2021 och pågår fram till slutet av 2022.

 

Intresserad? Mer information får du på Harbourfront Centres webbinarium den 7 april.

Om Nordic Bridges

Nordic Bridges syftar till att främja samarbete mellan kanadensiska och nordiska konstnärer och kreatörer samt skapa dialog om kulturens roll i att skapa och främja hållbara samhällen.

För programsättningen står en av Kanadas ledande samtida, tvärvetenskapliga konst- och kulturinstitutioner Harbourfront Centre, som samarbetar med kulturorganisationer i hela Kanada.

Nordic Bridges är den tredje stora kultursatsningen utanför Norden som initierats av Nordiska ministerrådet för kultur. Den är en fortsättning på framgångarna Nordic Cool i Washington (2013) och Nordic Matters i London (2017).