Mulighet for kommende journalister fra Norden og Canada

24.03.21 | Nyhet
Unga miljöjournalister sökes
Photographer
Iris Dager/norden.org
Hvilken rolle kan journalistikken spille når vi skal takle den globale klimakrisen og fremme bærekraft? Unge kommende journalister fra Norden og Canada blir nå invitert til å søke om å delta i et nytt stipendprogram for miljøjournalistikk. Det er en mulighet til å tilegne seg og utveksle kunnskap om – og kaste seg ut i – noen av de største utfordringene planeten vår står overfor i dag. Stipendprogrammet lanseres i dag og er del av kultursatsingen Nordic Bridges, som finner sted i Canada i 2022 og støttes av de nordiske kulturministrene.

Det nordisk-kanadiske stipendprogrammet for miljøjournalistikk vil legge til rette for læring og samarbeid for unge mennesker fra Norden og Canada. I løpet av 2021 vil 16 kommende journalister delta i et innovativt program for å samle historier som vil bli delt med publikum under Nordic Bridges og i andre sammenhenger.

Denne plattformen vil gi unge mennesker en mulighet for å jobbe sammen på tvers av Atlanterhavet og gi oss nye og viktige historier om miljø- og kulturspørsmål som påvirker vår verden. 

Annika Saarikko, Finlands forsknings- og kulturminister og leder for Nordisk ministerråd for kultur i 2021

Vi må lytte til unge mennesker

Det har aldri hastet mer med å dokumentere hvordan klimaendringene påvirker samfunn, kultur og planeten vår.  Ved å støtte dette stipendprogrammet ønsker de nordiske kulturministrene å understreke viktigheten av historiene og stemmene til unge mennesker fra Norden og Canada.

“Denne plattformen vil gi unge mennesker en mulighet for å jobbe sammen på tvers av Atlanterhavet og gi oss nye og viktige historier om miljø- og kulturspørsmål som påvirker vår verden. Dette er globale utfordringer som ikke kan løses av et enkelt land, og i Norden ser vi internasjonalt samarbeid som avgjørende for å finne nye ideer og løsninger. I tider med desinformasjon har vi stort behov for faktabaserte historier som forklarer kompliserte saker”, sier Finlands forsknings- og kulturminister Annika Saarikko, som også er leder for Nordisk ministerråd for kultur i 2021.


Stipendprogrammet er del av Nordic Bridges, en kultursatsing som ledes og kurateres av Harbourfront Centre i Toronto i Canada og støttes av Nordisk ministerråd for kultur. Festivalen bygger på fire pilarer: kunstnerisk innovasjon, tilgjengelighet og inkludering, urfolksperspektiver og resiliens og bærekraft.
 

Unge mennesker i bresjen for globale klimatiltak

Både Norden og Canada har varierte og vidstrakte naturområder, og den arktiske regionen er spesielt sårbar for effektene av klimaendringene. Samtidig har begge disse delene av verden et sterkt engasjement for å takle klimaendringene.


“Unge mennesker har gått i bresjen for globale klimatiltak. Nå som klimakrisen skyter fart, vil slagkraftig journalistikk av unge mennesker være av avgjørende betydning for å rette søkelyset mot viktige spørsmål og stille makthaverne til ansvar”, sier Lex Harvey, kanadisk journalist og programkoordinator. 

Stipendprogrammet vil gi kommende journalister i alderen 18–25 år fra Canada og Norden mulighet for å være med på journalistsamlinger og reportasjeturer og delta på en utstilling som inngår i Nordic Bridges. 

Søk før 23. april

Programmet er åpent for nyetablerte og kommende journalister i alle medier: både skribenter, videografer, fotografer, produsenter og podkastere oppmuntres til å søke. Det er åpent for søknader fra i dag til 23. april. Programmet begynner i juni 2021 og varer til slutten av 2022.

 

Interessert? Bli med på Harbourfront Centres webinar 7. april for å få vite mer.

Om Nordic Bridges

Nordic Bridges skal fremme samarbeid mellom kanadiske og nordiske kunstnere og generere dialog om kulturens betydning for å skape og fremme bærekraftige samfunn.

Som en av Canadas ledende tverrdisiplinære samtidskunst- og kulturinstitusjoner vil Harbourfront Centre lede programmeringen for Nordic Bridges og arbeide sammen med kulturorganisasjoner over hele Canada.

Nordic Bridges er det tredje store nordiske kulturtiltaket utenfor Norden initiert av Nordisk ministerråd for kultur og følger opp de vellykkede arrangementene Nordic Cool i Washington (2013) og Nordic Matters i London (2017).