Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Medlemsforslag om udvidet ligelønscertifikat

02.10.17 | Aarende

Dokumentation

  Förslag
  Betänkande
  Debatt
  Beslut
  Rek. 28/2018
  Recommendation
  Rek. 28_2018.pdf
  PDF document, 134.29 KB
  Rek 28_2018_FI.pdf
  PDF document, 138.57 KB
  Rek 28_2018_IS.pdf
  PDF document, 141.08 KB
  Meddelanden
  Notification
  Meddelelse om Rek. 28_2018 - Gemensamt nordiskt likalönscertifikat.pdf
  PDF document, 189.01 KB
  Rek. 29_2018
  Recommendation
  Rek. 29_2018.pdf
  PDF document, 135.11 KB
  Rek 29_2018_FI.pdf
  PDF document, 139.87 KB
  Rek 29_2018_IS.pdf
  PDF document, 141.41 KB
  Meddelanden