369. Mika Raatikainen (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
369
Speaker role
Nordisk Frihed, talsperson for reservation 1
Datum

Ärade president! Kollegor! Tyvärr är inte Paula Bieler här. Hon är vår specialist på det här området, men jag försöker att göra någonting i alla fall. Nordisk frihet anser att var och en ska bestämma över sitt utbildnings- och yrkesval. Vi delar inte utskottets syn på den könssegregerade arbetsmarknaden men ser ett behov av ökade insatser för likalön och övergång från ofrivillig deltid till heltid. Därför föreslår vi att Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna att i samarbete med arbetsmarknadens parter överväga möjligheten att utveckla ett gemensamt nordiskt likalönscertifikat och att i samarbete med arbetsmarknadens parter arbeta för ökade möjligheter att gå från deltids- till heltidsarbete.

Nordisk frihet föreslår att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att bistå de nordiska regeringarna i framtagandet av en gemensam nordisk likalönscertifiering eller ett kvalitetsmärke och att förmedla goda exempel inom Norden när det gäller ökade möjligheter att gå från deltids- till heltidsarbete.