Bergsveinn Birgisson

Bergsveinn Birgisson
Photographer
Helge Skodvin
Bergsveinn Birgisson: Lifandilífslækur. Roman, Bjartur, 2018. Nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2020.

Motivering:

Lifandilífslækur (Reisen til livsvannet, utkommer på norska på förlaget Vigmostad & Bjørke, översättare Oskar Vistdal) handlar om en fattig nations kamp för rätten till egen upplevelse och egen livssyn, om makthavarnas övergrepp, kolonialism, utnyttjande och vanhelgande av naturen. Verket är en historisk fiktion om ett kritiskt ögonblick i det isländska folkets liv, men också om den ödesstund som hela världen nu står inför. Bergsveinn Birgissons verk utspelar sig på gränsen mellan två världar. 1700-talets realism och scientism står mot tron på naturkrafterna och mysticism. Det är svårt att inte upptäcka verkets hänvisning till modern tid, där farliga dogmatiska intressen hotar mänsklig och emotionell intelligens.

Med sin enastående stil bjuder Birgisson läsaren med på en resa tillbaka genom århundraden tillsammans med upplysningsmänniskan Markús Árelíus. Det karga och ofruktbara Island på 1700-talet, drabbat av enorma naturkatastrofer, utgör en oförglömlig kuliss, som författaren förmedlar med stor känslighet. Markús Árelíus sänds till det vindomsusade Island för att utarbeta en rapport för sina överordnade i den danska regeringen. Man överväger att flytta all användbar arbetskraft till Danmark och Norge. Utrustad med mätinstrument och upplysningsmänniskans lidelsefulla övertygelse reser Markús Árelíus norrut till Strandir, där naturen vägrar lyda hans lager och far illa åt hans mätinstrument.

Liksom i sina tidigare verk visar Birgisson att han har ett mästerligt grepp om den historiska romanen. Därtill kommer hans omfattande kunskap om ämnet romanen handlar om och de ställen där den utspelar sig. Det är utan motstycke hur romanen Lifandilífslækur kan vara så trogen sin tid och sitt rum i nordisk historia, samtidigt som den är en så drabbande hänvisning till modern tid.

Birgisson har tidigare gett ut diktsamlingar, romaner och facklitteratur. Hans första diktsamling utkom 1992. Hans roman Svar við bréfi Helgu (Brevet till Helga, Bazar Förlag, under utgivning, översättare John Swedenmark) nominerades till Nordiska rådets litteraturpris 2012.