Bergsveinn Birgisson

Bergsveinn Birgisson
Fotograf
Helge Skodvin
Bergsveinn Birgisson: Lifandilífslækur. Roman, Bjartur, 2018. Nominert til Nordisk råds litteraturpris 2020.

Begrunnelse:

Lifandilífslækur (Reisen til livsvannet, Vigmostad og Bjørke, overs. Oskar Vistdal) handler om en fattig nasjons kamp for retten til egen sansing og eget livssyn, om makthavernes overgrep, kolonialisme, utnytting og vanhelligelse av naturen.  Verket er en historisk fiksjon om et kritisk øyeblikk i det islandske folkets liv, men også om skjebnestunden hele verden står overfor nå.  Bergsveinn Birgissons verk utspiller seg på en grense mellom to verdener. 1700-tallets realisme og scientisme står overfor tro på naturkreftene og mystisisme. Det er vanskelig å ikke få øye på verkets henvisning til moderne tid, der farlige dogmatiske interesser truer menneskelig og følelsesmessig intelligens.

Med sin enestående stil inviterer Birgisson leseren med på en reise tilbake gjennom århundrer sammen med opplysningsmennesket Markús Árelíus. Det barske og ufruktbare Island i det 18. århundret, rammet av enorme naturkatastrofer, utgjør en uforglemmelig kulisse som forfatteren formidler med stor sensitivitet. Markús Árelíus sendes til det vindomsuste Island for å utarbeide en rapport for sine overordnede i den danske regjeringen. Man overveier å flytte all brukbar arbeidskraft til Danmark og Norge. Utstyrt med måleinstrumenter og opplysningsmenneskets lidenskapelige bevissthet reiser Markús Árelíus nordpå til Strandir, der naturen nekter å adlyde lovene hans og gir måleinstrumentene hans hard medfart.

Som i tidligere verker viser Birgisson at han har et mesterlig grep om den historiske romanen. I tillegg kommer hans omfattende kunnskap om emnet romanen handler om, og stedene der den utspiller seg. På en helt unik måte er romanen Lifandilífslækur tro mot sin tid og sitt rom i nordisk historie samtidig som den er en treffende henvisning til moderne tid.

Birgisson har tidligere gitt ut diktsamlinger, romaner og faglitteratur. Hans første diktsamling ble utgitt i 1992. Hans roman Svar við bréfi Helgu (Svar på brev frå Helga, Pelikanen forlag, overs. Johannes Gjerdåker) ble nominert til Nordisk råds litteraturpris i 2012.