Maria Turtschaninoff

Maria Turtschaninoff
Photographer
Maria Turtschaninoff
Maria Turtschaninoff: Breven från Maresi. Roman, Förlaget, 2018.

Med Breven från Maresi avslutar Maria Turtschaninoff serien Krönikor från Röda Klostret om den kunskapshungrande flickan Maresi genom att än en gång förnya fantasygrenen. Efter att i den inledande stilrena romanen Maresi ur jag-perspektiv gestaltat ett separatistiskt kvinnokollektiv i klostret på ön Menos, en fristad för flickor, och i den drivna och komplexa kollektivromanen Naondel tecknat klostrets bakgrundshistoria, där olika kvinnoröster vittnade om våld och förtryck och slutligen flydde för att blida en klosterorden, utmanar Turtschaninoff nu själva utgångspunkterna för sin romansvit. I Breven från Maresi återvänder Maresi nämligen till den fattiga och obildade bygd hon en gång undflytt, och återkommer till riket Rovas för att sprida sina kunskaper genom att grunda en flickskola. Att ta sin erövrade kunskap med sig för att förbättra livsvillkoren för andra visar sig oväntat svårt och Maresi tvingas tillägna sig också den kunskap som inte går att läsa sig till i böcker. På många sätt är det klassresenärens berättelse brevromanen vittnar om. Med sin röda mantel och sin obändiga vilja sticker Maresi ut i sin hemby och boken skildrar mångbottnat en vision av hur frigörelse skapas. Turtschaninoff utforskar i romansviten berättandets kraft, och nu har turen kommit till brevromanen. I en genre som belastas av strömlinjeformade och slentrianmässiga skildringar erbjuder Turtschaninoff fullödiga romaner, organiskt sprungna ur en berättarglädje där detaljrikedomen i världsbygget är trovärdig och där de frågeställningar som bearbetas är brännande.

Maresi, som upptäcker sexualiteten och männens lockelse, spelar huvudrollen i ett händelseförlopp där hon som en blandning mellan Rödluva, Jeanne d'Arc och Harry Potter står pall för slutstriden. Budskapet är att feminismen måste få med sig hela samhället för att uppnå verklig förändring. Ska Maresi ge vika för traditionen och ägna sig åt heterosexuellt familjeliv? Det är i sanning spännande och oförutsägbart att följa henne i Breven från Maresi, en tidlös berättelse om makt och förtryck, framberättad med ambition, elegans och stilskärpa och som trots att den är en avslutande del i en nyskapande trilogi står stadigt på egna ben och fungerar som en intakt läsupplevelse i sin egen rätt.

Maria Turtschaninoff är en av Nordens främsta förvaltare och förnyare av fantasytraditionen. Boksviten är en internationell framgång som jämförts med Margaret Atwoods The Handmaid’s tale och Ursula Le Guins Earthsea-svit. Breven till Maresi är nominerad till Topeliuspriset 2019 för bästa ungdomsroman. För den inledande delen Maresi erhöll Turtschaninoff Finlandia Junior-priset samt YLEs litteraturpris 2014. Svenska kulturfondens stora kulturpris tillföll henne 2017 och hon har prisbelönats av Svenska litteratursällskapet i Finland.