Ett steg närmare nordiskt transportsamarbete?

31.10.19 | Nyhet
Sigurður Ingi Jóhannsson speaks in Plenum, Riksdagen
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Islands samarbetsminister öppnar dörren på glänt för ett förnyat samarbete om nordisk transportinfrastruktur. Under Nordiska rådets session i Stockholm överraskade han alla genom att gå parlamentarikerna till mötes.

Det har varit ett återkommande önskemål från Nordiska rådets parlamentariker att de nordiska regeringarna ska återupprätta Nordiska ministerrådet för transport. Det blev nedlagt 2005 och de nordiska statsministrarna har flera gånger sagt nej till att återupprätta transportsamarbetet. Nu öppnar den isländska samarbetsministern ändå för att Nordiska rådet ska få sin vilja igenom.

Sigurður Ingi Jóhannsson är även Islands transportminister och ser transport som avgörande för att visionen om Norden som världens mest integrerade region ska vara trovärdig.

– Vi har arbetat för det här i ministerrådet i Köpenhamn.  Vi har talat om att det kanske är nödvändigt att bilda ett ministerråd för transport. Jag håller med om att det i framtiden är nödvändigt att transport också är med i ministerrådet ifall vi ska vara den mest integrerade regionen, sa Sigurður Ingi Jóhannsson från talarstolen i Sveriges riksdag.

Jag håller med om att det i framtiden är nödvändigt att transport också är med i ministerrådet ifall vi ska vara den mest integrerade regionen.

Sigurður Ingi Jóhannsson, Islands samarbetsminister

En av dem som har arbetat hårt med den här frågan i flera år är Stein Erik Lauvås, transportrapportör och ledamot i Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling. Han har upprepade gånger kritiserat de nordiska regeringarna för att inte vilja samarbeta om transportinfrastrukturen. Nu menar han att det händer något i frågan.

– Jag är glad att den isländska transportministern nu är helt enig med Nordiska rådet om att det är viktigt att få till stånd ett ministerråd för transport. Jag räknar också med att de andra nordiska transportministrarna nu stöder sin isländska kollega, säger Lauvås.

Han betonar att Nordiska rådet även har ett samlat näringsliv bakom sig i sin strävan att få till stånd ett organ som kan samordna arbetet med gränsöverskridande transportinfrastruktur i de nordiska länderna.