Dagsordning

29.10.19

14:15 - 16:15

2.
Nordiskt toppmöte

14:15 - 16:15

2.1.
Temadebatt med de nordiska statsministrarna om temat "Hur kan den nordiska samhällsmodellen utveckla och bidra till hållbar omställning?"

  • Kan nuvarande folkrörelser och politiska partier svara upp mot växande krav på omställning eller behöver vi tänka nytt?
  • Avstamp i behovet av social dialog och demokratisk förankring kopplat till nya folk-/ungdoms-/gräsrotsrörelser för klimatomställning

16:30 - 17:30

4.
Första debatt om nya medlemsförslag

30.10.19

09:00 - 11:00

5.
Samarbetsministrarnas förslag och redogörelser

5.7.
Omröstning punkt 5

11:30 - 12:00

7.
Internationellt samarbete

7.1.
Inlägg från internationella gäster

16:00 - 17:00

11.
Ministerrådsförslag och redogörelser

11.5.
Omröstning punkt 11

17:00 - 17:45

12.
Kunskap och kultur

12.4.
Omröstning punkt 12

17:45 - 18:30

13.
Välfärd

13.4.
Afstemning punkt 13

31.10.19

08:30 - 09:30

14.
Första debatt om nya medlemsföreslag

09:30 - 10:30

15.
Aktualitetsdebatt om klimat

15.1.
Inlägg av Michael Tjernström, professor vid meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet

15.2.
Aktualitetsdebatt om klimat

10:30 - 11:30

16.
Hållbart Norden

16.5.
Omröstning punkt 16

12:30 - 14:00

17.
Tillväxt och utveckling

17.7.
Omröstning punkt 17

14:00 - 14:30

18.
Nordiska rådets interna ärenden och årsberättelser

18.9.
Omröstning punkt 18

14:30 - 14:45

19.
Val 2020

19.1.
Val av Nordiska rådets president och vicepresident

19.2.
Val av ordförande och vice ordförande till Nordiska rådets utskott samt kontrollkommitté

19.3.
Val av medlemmar till Nordiska rådets presidium, utskott och kommittéer

19.4.
Val till Nordiska Investeringsbankens kontrollkommitté

19.5.
Omröstning punkt 19

14:45 - 14:55

20.
Nordiska rådets program 2020

20.1.
Den nyvalda presidenten från Island presenterar presidentskapsprogrammet för 2020, dokument 18/2019

14:55 - 15:00

21.
Sessionens avslutande

21.1.
Fastställande av tid och plats för nästa session

15.10.19 | Nyhet

Nordiska parlamentariker och statsministrar möts på toppmöte - debatterar klimat

Nordiska parlamentariker, statsministrar och en rad andra ministrar möts under Nordiska rådets session i Stockholm den 29-31 oktober. Högst på agendan står hållbarhet och klimat, men också säkerhetsfrågor får stor plats. Gästtalare är Michael Tjernström, en av Sveriges mest respekterade...

07.10.19 | Nyhet

Unga har inflytande över det nordiska samarbetet

De nordiska ungdomspolitikernas röst hörs, och den spelar en viktig roll i det nordiska samarbetet. Det menar Barbara Gaardlykke Apol, president i Ungdomens Nordiska råd, som ser fram emot Nordiska rådets kommande session och berömmer valet av klimatet som sessionens tema.

14.10.19 | Information

Praktiska upplysninger om Nordiska rådets session 2019

Här hittar du praktiska upplysninger inför Nordiska rådets session i Stockholm.