Dagordning

  29.10.19

  14:15 - 16:15

  2.
  Nordiskt toppmöte

  14:15 - 16:15

  2.1.
  Temadebatt med de nordiska statsministrarna om temat "Hur kan den nordiska samhällsmodellen utveckla och bidra till hållbar omställning?"

  • Kan nuvarande folkrörelser och politiska partier svara upp mot växande krav på omställning eller behöver vi tänka nytt?
  • Avstamp i behovet av social dialog och demokratisk förankring kopplat till nya folk-/ungdoms-/gräsrotsrörelser för klimatomställning
  Läs hela protokollet

  16:30 - 17:30

  4.
  Första debatt om nya medlemsförslag

  Läs hela protokollet

  30.10.19

  09:00 - 11:00

  5.
  Samarbetsministrarnas förslag och redogörelser

  5.7.
  Omröstning punkt 5

  Läs hela protokollet

  11:00 - 11:30

  6.
  Ministerrådsredogörelser

  Läs hela protokollet

  16:00 - 17:00

  11.
  Ministerrådsförslag och redogörelser

  11.5.
  Omröstning punkt 11

  Läs hela protokollet

  17:00 - 17:45

  12.
  Kunskap och kultur

  12.4.
  Omröstning punkt 12

  Läs hela protokollet

  17:45 - 18:30

  13.
  Välfärd

  13.4.
  Afstemning punkt 13

  Läs hela protokollet

  31.10.19

  08:30 - 09:30

  14.
  Första debatt om nya medlemsföreslag

  Läs hela protokollet

  10:30 - 11:30

  16.
  Hållbart Norden

  16.5.
  Omröstning punkt 16

  Läs hela protokollet

  12:30 - 14:00

  17.
  Tillväxt och utveckling

  17.7.
  Omröstning punkt 17

  Läs hela protokollet

  14:00 - 14:30

  18.
  Nordiska rådets interna ärenden och årsberättelser

  18.9.
  Omröstning punkt 18

  Läs hela protokollet

  Nyheter
  Program
  Information