Dagordning

  29.10.19

  14:15 - 16:15

  2.
  Nordiskt toppmöte

  14:15 - 16:15

  2.1.
  Temadebatt med de nordiska statsministrarna om temat "Hur kan den nordiska samhällsmodellen utveckla och bidra till hållbar omställning?"

  • Kan nuvarande folkrörelser och politiska partier svara upp mot växande krav på omställning eller behöver vi tänka nytt?
  • Avstamp i behovet av social dialog och demokratisk förankring kopplat till nya folk-/ungdoms-/gräsrotsrörelser för klimatomställning
  Läs hela protokollet

  16:30 - 17:30

  4.
  Första debatt om nya medlemsförslag

  Läs hela protokollet

  30.10.19

  09:00 - 11:00

  5.
  Samarbetsministrarnas förslag och redogörelser

  5.7.
  Omröstning punkt 5

  Läs hela protokollet

  11:00 - 11:30

  6.
  Ministerrådsredogörelser

  Läs hela protokollet

  16:00 - 17:00

  11.
  Ministerrådsförslag och redogörelser

  11.5.
  Omröstning punkt 11

  Läs hela protokollet

  17:00 - 17:45

  12.
  Kunskap och kultur

  12.4.
  Omröstning punkt 12

  Läs hela protokollet

  17:45 - 18:30

  13.
  Välfärd

  13.4.
  Afstemning punkt 13

  Läs hela protokollet

  31.10.19

  08:30 - 09:30

  14.
  Första debatt om nya medlemsföreslag

  Läs hela protokollet

  10:30 - 11:30

  16.
  Hållbart Norden

  16.5.
  Omröstning punkt 16

  Läs hela protokollet

  12:30 - 14:00

  17.
  Tillväxt och utveckling

  17.7.
  Omröstning punkt 17

  Läs hela protokollet

  14:00 - 14:30

  18.
  Nordiska rådets interna ärenden och årsberättelser

  18.9.
  Omröstning punkt 18

  Läs hela protokollet

  31.10.19 | Nyhet

  Satsa på kultur och språk i arbetet med visionen!

  Kultur och språkförståelsen mellan de nordiska länderna måste prioriteras om vi ska nå den ambitiösa visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade region 2030. Det var budskapet från de nordiska kulturministrarna när de möttes i Stockholm onsdag.

  31.10.19 | Nyhet

  Svanenmärkta varor ska driva marknaden i hållbar riktning

  Svanen, den nordiska miljömärkningen, bör utvidgas till att omfatta fler produktgrupper. Det anser nordiska rådet. Fler Svanenmärkta elektronikprodukter skulle hjälpa till att bromsa det snabbt växande elektroniksopberget.

  20.02.20 | Information

  Om Nordiska rådets sessioner

  Plenarförsamlingen är Nordiska rådets högsta organ: den ordinarie sessionen hålls varje år vecka 44 i ordförandelandet och övriga sessioner hålls i samband med rådets utskottsmöten. Sessionerna är unika forum där de nordiska parlamentarikerna diskuterar nordiska frågor med de nordiska l...