Et skritt nærmere Nordisk transportsamarbeid?

31.10.19 | Nyhet
Sigurður Ingi Jóhannsson speaks in Plenum, Riksdagen
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Islands samarbeidsminister åpner døren på gløtt for et fornyet samarbeid om nordisk transportinfrastruktur. Under Nordisk råds sesjon i Stockholm overrasket han alle ved å komme parlamentarikerne i møte.

Det har vært et stadig tilbakevendende ønske fra Nordisk råds parlamentarikere at de nordiske regjeringene burde gjenopprette Nordisk ministerråd for transport. Det ble lagt ned i 2005 og de nordiske statsministre har sagt nei til å gjenopprette transportsamarbeidet flere ganger. Nå åpner likevel den islandske samarbeidsministeren for at Nordisk råd får sin vilje gjennom.

Sigurður Ingi Jóhannsson  er også Islands transportminister og ser transport som avgjørende hvis Nordiske visjonen skal være troverdig verdens mest integrerte region.

- Dette har vi arbeidet for i ministerrådet I København.  Vi har snakket om at det kanskje er nødvendig å få et ministerråd for transport opp å stå. Jeg er enig i at det i fremtiden er nødvendig at transport også kommer med i ministerrådet hvis vi skal være den mest integrerte region, sa Sigurður Ingi Jóhannsson fra talerstolen i Sveriges Riksdag.

Jeg er enig i at det i fremtiden er nødvendig at transport også kommer med i ministerrådet hvis vi skal være den mest integrerte region

Sigurður Ingi Jóhannsson, Islands samarbeidsminister

En av de som har jobbet iherdig med denne saken i flere år er transportrapportør og medlem av Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling, Stein Erik Lauvås. Han har gjentatte ganger kritisert de nordiske regjeringene for ikke å ville samarbeide om transportinfrastruktur. Nå mener han at saken er i bevegelse.

- Jeg er glad for at den islandske transportminister nå sier seg helt enig med Nordisk råd i at det er viktig å få på plass et ministerråd for transport. Jeg regner også med at de andre nordiske transportministrene nå støtter sin islandske kollega, sier Lauvås.

Han understreker at Nordisk råd også har et samlet næringsliv bak seg i ønsket om å få på plass et organ som kan samordne arbeide med transportinfrastruktur på tvers av de nordiske landene.