Inga belägg för att sociala medier är skadliga för unga

11.06.19 | Nyhet
Liggende pike
Photographer
Zulmaury Saavedra / Unsplash
En ny rapport utmanar vedertagna sanningar om sociala mediers skadliga inverkan på unga människor. Forskarna menar att unga människor som trivs med livet generellt också mår bra på sociala medier. Både forskare och medier har en tendens att dra alla över en kam. Så uppstår myter, slår rapporten fast.

Unga i Norden är storkonsumenter av sociala medier. Dagens debatt går ofta i den riktningen att de använder för mycket tid på sociala medier och att deras mentala hälsa kan bli lidande. Både forskare och medier har en tendens att dra alla över en kam. Så uppstår myter. Därför behöver vi mer fakta och nyanser, menar en grupp nordiska forskare.

Rapporten #StyrPåSoMe – Er sosiale medier faktisk en trussel for unges trivsel» har utförts av Happiness Research Institute på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Den ser närmare på om det finns ett samband mellan ungdomars mentala hälsa och deras konsumtion av sociala medier.

- När vi talar om välbefinnande i förhållande till sociala medier blir det ofta en kamp mellan teknologientusiaster och teknologirädda. Vi behöver fler nyanser, menar Anne Mette Thorhauge, lektor vid Köpenhamns universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling.

När vi talar om välbefinnande i förhållande till sociala medier blir det ofta en kamp mellan teknologientusiaster och teknologirädda. Vi behöver fler nyanser.

Anne Mette Thorhauge, lektor vid Köpenhamns universitet

Rapportens centrala slutsats är att sociala medier i sig inte är en avgörande faktor för hur unga mår. Slutsatsen kan förklaras med att ungas användning av sociala medier avspeglar deras sociala liv och välmående överlag. Forskarna menar att de kan bevisa att unga som trivs med livet generellt också mår bra på sociala medier.

- När det handlar om unga, så kan deras sociala liv och deras liv på sociala medier inte skiljas åt. De hänger oupplösligt samman, säger Laura Sillanpää, sociolog vid finska Sällskapet för mediefostran.

När det handlar om unga, så kan deras sociala liv och deras liv på sociala medier inte skiljas åt. De hänger oupplösligt samman.

Laura Sillanpää, sociolog vid Sällskapet för mediefostran.

Har vi alla svar nu?

Rapporten kommer inte med några rekommendationer när det gäller ungas tidsanvändning på sociala medier. Enligt författarnas övertygelse finns det ännu inte data som är tillräckligt detaljerad kring ungas tidsanvändning för att det ska gå att dra slutsatser om huruvida själva skärmtiden i sig är skadlig.

Rapportens huvudförfattare, Michael Birkjær från Happiness Research Institute, rekommenderar däremot att vi ska låta bli att skjuta över skulden för att unga mår dåligt på sociala medier. Han menar att vi i stället bör fokusera på de problem som unga har med ensamhet och bristande föräldrastöd, och som avspeglas i deras användning av sociala medier.

- Det viktigaste är att förstå att de unga inte skiljer åt sitt liv på sociala medier från sitt övriga sociala liv.  Det är exakt det vi kan se i undersökningen. Det är en poäng som många i den äldre generationen inte har förstått och därför ska vi skifta fokus: Vi ska se mer nyanserat på vem som använder sociala medier, hur de använder dem och vilka medier de använder. Bara så kan vi hjälpa de unga som verkligen mår dåligt, avslutar Birkjær.

Vi ska låta bli att skjuta över skulden för att unga mår dåligt på sociala medier. I stället bör vi fokusera på de problem som unga har med ensamhet och bristande föräldrastöd. 

Michael Birkjær, senior analytiker vid Happiness Research Institute