Ikke belegg for at sosiale medier er skadelig for unge

11.06.19 | Nyhet
Liggende pike
Photographer
Zulmaury Saavedra / Unsplash
En ny rapport utfordrer vedtatte sannheter om sosiale mediers skadelige påvirkning på unge mennesker. Forskerne mener at unge mennesker som trives i livet generelt også trives på sosiale medier. Både forskere og medier har en tendens til å skjære alle over en kan. Slik oppstår myter, slår rapporten fast.

Unge i Norden er storforbrukere av sosiale medier. Dagens debatt går ofte i retning av at de bruker for mye tid på sosiale medier og at deres mentale helse kan bli skadelidende. Både forskere og medier har en tendens til å skjære alle over en kam. Slik oppstår myter. Derfor behøver vi mer fakta og nyanser, mener en gruppe nordiske forskere.

Rapporten #StyrPåSoMe – Er sosiale medier faktisk en trussel for unges trivsel» er utført av Institutt for Lykkeforskning på oppdrag for Nordisk ministerråd og ser nærmere på om det finnes en sammenheng mellom ungdoms mentale helse og deres forbruk av sosiale medier.

- Å snakke om trivsel i forhold til sosiale medier blir ofte til en kamp mellom teknologientusiaster og teknologiforskrekkede. Vi har bruk for flere nyanser, mener Anne Mette Thorhauge, lektor ved Københavns Universitet, Institutt for Medier, Erkendelse og Formidling.

Anne Mette Thorhauge
Photographer
Foto privat

Å snakke om trivsel i forhold til sosiale medier blir ofte til en kamp mellom teknologientusiaster og teknologiforskrekkede. Vi har bruk for flere nyanser.

Anne Mette Thorhauge, lektor ved Københavns Universitet

Hovedkonklusjonen i rapporten er at sosiale medier ikke alene er en avgjørende faktor for unges trivsel. Konklusjon kan forklares med at unges bruk av sosiale medier avspeiler deres sosiale liv og trivsel for øvrig. Forskerne mener å kunne påvise at de unge som trives i livet generelt også trives på de sosiale medier.

- Når det handler om unge, så kan deres sosiale liv og deres liv på sosiale medier ikke adskilles. De henger uløselig sammen, sier Laura Sillanpää, sosiolog ved ved Sällskapet för mediefostran.

Laura Sillanpää
Photographer
Foto privat

Når det handler om unge, så kan deres sosiale liv og deres liv på sosiale medier ikke adskilles. De henger uløselig sammen.

Laura Sillanpää, sosiolog ved vid Sällskapet för mediefostran

Har vi alle svarene nå?

Rapporten kommer ikke med noen anbefalinger i forhold til unges tidsbruk på sosiale medier. Efter forfatternes overbevisning finnes det ennå ikke datasett som er tilstrekkelig detaljert omkring unges tidsforbruk til å kunne konkludere på hvorvidt selve skjermtiden i seg selv er skadelig.

Hovedforfatter av rapporten, Michael Birkjær fra Institutt for Lykkeforskning, anbefaler derimot, at vi lar være å skyve skylden for de unges mistrivsel over på sosiale medier. Han mener vi i stedet bør fokuserer på de problemer som de unge har omkring ensomhet og manglende foreldrestøtte, og som avspeiles i deres forbruk av sosiale medier.

- Det viktigste er å forstå, at de unge ikke adskiller sitt liv på sosiale medier fra deres øvrige sosiale liv.  Det er nettopp det vi kan se i undersøkelsen. Det er et poeng som mange i den eldre generasjon ikke har forstått og derfor skal vi skifte fokus: Vi skal se mer nyansert på hvem som bruker sosiale medier, hvordan de bruker dem og hvilke medier de bruker. Bare slik kan vi hjelpe de unge som virkelig mistrives, avslutter Birkjær

Michael Birkjær
Photographer
Foto privat

Vi skal la være å skyve skylden for de unges mistrivsel over på sosiale medier. I stedet bør vi fokuserer på de problemer som de unge har omkring ensomhet og manglende foreldrestøtte. 

Michael Birkjær, senior analytiker ved Institutt for Lykkeforskning