Innehåll

21.11.18 | Nyhet

Vad vet vi egentligen om integrationen i Norden?

Vi vet ganska mycket, men kunskapen har hittills varit splittrad och statistiken svår att jämföra. Ett banbrytande samarbete mellan de nordiska statistikmyndigheterna har nu samordnat registerdata på invandrings- och integrationsområdet.

01.11.18 | Nyhet

Jessica Polfjärd leder Nordiska rådet 2019

Nordiska rådets president år 2019 Jessica Polfjärd ser tillbaka på den sjuttionde sessionen och är entusiastisk över substansen och relevansen i debatten. Hennes jobb i rådets ledning inleds i januari då Sverige tar över presidentskapet efter Norge.

19.08.18 | Information

Nordiska ministerrådet och barn och unga

Nordiska ministerrådet fastställde en ny tvärsektoriell strategi för barn och unga i början av år 2016. I strategin slås visionen med Nordiska ministerrådets barn- och ungdomsarbete fast: Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga.