Innehåll

15.12.20 | Nyhet

Vägen mot ett grönare Norden är utstakad

Det nordiska samarbetets fokus flyttas i mer grön och hållbar riktning under år 2021. Det är en utveckling som slås fast i Nordiska ministerrådets Vision2030. Handlingsplanen för de kommande fyra åren betyder utöver den grönare politiken, att det också blir mer fokus än förr på samarbet...

03.12.20 | Nyhet

Ungas välbefinnande på den politiska dagordningen

De flesta unga trivs med sina liv, men andelen som vantrivs växer. Det ska de nordiska utbildningsministrarna nu sätta under lupp. Varför har det blivit så, och vad kan utbildningssektorn bidra med för att öka välbefinnandet bland unga människor?

28.02.20 | Information

Framtidens kompetens

Syftet med att ta fram en gemensam nordisk dagordning för framtidens kompetens är att i högre grad förbereda barn, unga och vuxna för framtidens samhälle. Vi vill bidra till att alla invånare i Norden på bästa möjliga sätt är förberedda på att möta en mer komplex framtid med tillräcklig...