Innehåll

18.09.19 | Nyhet

Hvilke fremtidens kompetanser bør barna våre lære nå?

Det er en debatt i skolen om teknologiforståelse og at elever skal ha PCer, lære å kode og bruke kunstig intelligens for om ikke så overtar kineserne. Digitalisering og teknologi i skolen er avgjørende og det er viktig at vi er sterke på det. En meget viktigere kompetanse er digital dan...

03.09.19 | Nyhet

Ingen i Norden skal rammes af æresrelateret vold

Nordisk Råds velfærdsudvalg ønsker et Norden, hvor mennesker frit kan forfølge egne drømme og ikke bliver styret af æresrelateret undertrykkelse og vold. Derfor anbefaler velfærdsudvalget et øget nordisk regeringssamarbejde på området.

29.04.19 | Information

Framtidens kompetens

Syftet med att ta fram en gemensam nordisk dagordning för framtidens kompetens är att i högre grad förbereda barn, unga och vuxna för framtidens samhälle. Vi vill bidra till att alla invånare i Norden på bästa möjliga sätt är förberedda på att möta en mer komplex framtid med tillräcklig...