Innehåll

  Information
  16.08.22 | Information

  Nordiska ministerrådet och barn och unga

  Nordiska ministerrådet fastställde en ny tvärsektoriell strategi för barn och unga i början av år 2016. I strategin slås visionen med Nordiska ministerrådets barn- och ungdomsarbete fast: Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga.

  Deklarationer
  Nyheter
  Publikationer
  Stödmöjligheter