Innehåll

25.03.21 | Nyhet

COVID19 bekæmpes på social- og sundhedsområdet

I dag mødtes social- og sundhedsministre i Norden for at debattere positive og negative erfaringer under COVID19 med det formål at skabe fælles fodslag for, hvordan Norden sammen kan stå stærkere på social- og sundhedsområdet i en ny krisesituation.

19.03.21 | Nyhet

Försvagar en sämre språkförståelse sammanhållningen i Norden?

I Norden har vi länge menat att språk och kultur binder oss samman. Norden har historiskt sett knutits samman kulturellt, språkligt och politiskt. Men hur väl förstår vi egentligen de skandinaviska språken i dag, och vad säger det om vår gemenskap? En ny rapport från Nordiska ministerrå...

28.02.20 | Information

Framtidens kompetens

Syftet med att ta fram en gemensam nordisk dagordning för framtidens kompetens är att i högre grad förbereda barn, unga och vuxna för framtidens samhälle. Vi vill bidra till att alla invånare i Norden på bästa möjliga sätt är förberedda på att möta en mer komplex framtid med tillräcklig...