Innehåll

01.11.18 | Nyhet

Jessica Polfjärd leder Nordiska rådet 2019

Nordiska rådets president år 2019 Jessica Polfjärd ser tillbaka på den sjuttionde sessionen och är entusiastisk över substansen och relevansen i debatten. Hennes jobb i rådets ledning inleds i januari då Sverige tar över presidentskapet efter Norge.

30.10.18 | Nyhet

Bárður Oskarsson fick Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2018

Bilderboken Træið (”Trädet”) av den färöiske författaren Bárður Oskarsson vinner Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2018. Priset delades ut av den svenska författaren och illustratören Gunilla Bergström vid Nordiska rådets prisutdelning på Operan i Oslo.

19.08.18 | Information

Nordiska ministerrådet och barn och unga

Nordiska ministerrådet fastställde en ny tvärsektoriell strategi för barn och unga i början av år 2016. I strategin slås visionen med Nordiska ministerrådets barn- och ungdomsarbete fast: Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga.