Innehåll

09.04.19 | Nyhet

Utskott: Satsa på friluftslivet i Norden

En nordisk handlingsplan för friluftslivet kan få fler att vara aktiva och samtidigt värna om naturen i en tid då intresset för naturen ökar. Det är viktigt både i relation till hälsa och hållbarhet anser Utskottet för kunskap och kultur som diskuterade frågan under Nordiska rådets tema...

05.04.19 | Nyhet

Lärarnas roll i samhället måste stärkas

Lärarna har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Den rollen återspeglas inte alltid i deras allmänna status. De nordiska utbildningsministrarna menar att det är hög tid att vi gör något åt det. Ämnet stod därför högt på dagordningen när ministrarna möttes i Reykjavik den 9 april. ...

29.04.19 | Information

Framtidens kompetens

Syftet med att ta fram en gemensam nordisk dagordning för framtidens kompetens är att i högre grad förbereda barn, unga och vuxna för framtidens samhälle. Vi vill bidra till att alla invånare i Norden på bästa möjliga sätt är förberedda på att möta en mer komplex framtid med tillräcklig...