Innehåll

14.09.21 | Nyhet

Unge rådgiver Nordisk Ministerråd

Unge er nøglespillere i udviklingen af det nye materiale, der skal forklare, hvad Nordisk Ministerråd er, og hvorfor arbejde her også er til gavn for børn og unge i Norden.

07.09.21 | Nyhet

”Jämställdhetsarbetet i förskolan är alltför beroende av enskilda eldsjälar”

Förskolan har en unik möjlighet att motverka normer som begränsar barns utveckling, val och lärande. Ändå är det jämställdhetsarbete som bedrivs på förskolor runt om i Norden sällan tillräckligt systematiskt och uthålligt. Det visar en färsk rapport som låg på de nordiska jämställdhetsm...

28.02.20 | Information

Framtidens kompetens

Syftet med att ta fram en gemensam nordisk dagordning för framtidens kompetens är att i högre grad förbereda barn, unga och vuxna för framtidens samhälle. Vi vill bidra till att alla invånare i Norden på bästa möjliga sätt är förberedda på att möta en mer komplex framtid med tillräcklig...