Nordisk bakdörr till FN:s klimatförhandlingar

12.09.19 | Nyhet
Stage door for climate supporters
Fotograf
Unsplash
Oroa dig inte. Du behöver inte flyga ända till Madrid för att följa FN:s klimatförhandlingar i år. Kom till Stockholm och stig in genom vår virtuella bakdörr till COP25 i Madrid. Dörren är öppen 2–13 december.

Unga världen över strejkar för klimatet och manar till omedelbar handling. De utmanar regeringar och kräver delaktighet i beslutsfattandet.

Det nordiska samarbetet antar utmaningen.

Lägg in datumen i kalendern

Från den 2:a till den 13:e december kommer vi att skapa en virtuell bakdörr från Stockholm till FN:s klimatförhandlingar, COP25, i Madrid i Spanien.

Stig in genom dörren på Norrsken House i centrala Stockholm och delta i ett klimatevenemang där du kan följa och delta i diskussioner som äger rum i Madrid, där världens ledare möts för att lösa klimatkrisen.

Låt oss ta diskussionen!

Det här kommer att hända: De nordiska länderna kommer att ha två gemensamma paviljonger, en i Madrid och en i Stockholm. Mellan paviljongerna upprättas en förbindelse med hjälp av högteknologiska kommunikationsverktyg. Målet är att skapa klimatdiskussioner och kunskapsutbyte över Atlanten.

  • Vi ska bjuda in experter, ministrar, världens ledare och, sist men inte minst, allmänheten med betoning på den yngre generationen. Allt hänger på ert engagemang.  
  • Vi ska diskutera de största och mest krävande nordiska och globala klimatutmaningarna.  
  • Vi ska lyfta fram nordiska lösningar på globala utmaningar och deras fördelar för andra länder.     
  • Vi ska ställa nya frågor och söka svar som kan påskynda klimatvänliga åtgärder.

Demokratisering istället för skambeläggning

Det handlar inte om flygskam. Det nordiska samarbetet tror starkt på både att delta i och stödja internationella klimatförhandlingar. Utan dem kan vi inte att lösa våra problem. Men vi tror att det i samband med globala evenemang finns utrymme för att minska antalet flygningar och vårt koldioxidavtryck med hjälp av kommunikationsteknik.

Det viktigaste med det här är ändå att ge tillträde till dem som normalt inte har möjlighet att delta i förhandlingarna och som tycker att det är ganska svårt att följa med i vad som verkligen händer när världens ledare möts för att enas om vägen framåt.

Det här är vår vision

”Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region” är det nordiska samarbetets nya vision. Under mottot ”Nordiska klimatåtgärder” är vi fast beslutna att visa vad det verkligen innebär i förhållande till FN:s klimatförhandlingar.

Lägg in datumen i kalendern, oavsett om du befinner dig i Madrid eller Stockholm, och delta i det nordiska samarbetet om att vidta åtgärder, minska vår klimatpåverkan och hitta lösningar som räddar världen från överhettning.

Känner du dig inspirerad?