Nordisk bakdør til FNs klimaforhandlinger

12.09.19 | Nyhet
Stage door for climate supporters
Fotograf
Unsplash
Ta det med ro. Du trenger ikke fly helt til Madrid for å følge FNs klimaforhandlinger i år. Kom til Stockholm og bruk vår virtuelle bakdør til COP25 i Madrid. Den er åpen fra 2. til 13. desember.

Unge fra hele verden klimastreiker og vil ha handling nå. De utfordrer regjeringer og krever tilgang til beslutningsprosesser.

Det nordiske samarbeidet tar utfordringen.

Sett av datoene

Fra 2. til 13. desember vil vi skape en virtuell bakdør fra Stockholm til FNs klimaforhandlinger – COP 25 – i Madrid i Spania.

Gå gjennom døra på Norrsken i Stockholm sentrum og bli med på klimaarrangementer der du kan følge og delta i diskusjonen som finner sted i Madrid, der verdens ledere skal møtes for å løse klimakrisen.

La oss snakke!

Dette skal skje: De nordiske landene skal sette opp to felles paviljonger, en i Madrid og en i Stockholm, og koble dem sammen ved hjelp av høyteknologiske kommunikasjonsverktøy. Målet er å skape klimadiskusjoner og kunnskapsdeling på tvers av Atlanterhavet.

  • Vi skal invitere eksperter, ministre, verdensledere og ikke minst folk flest, med hovedvekt på yngre generasjoner, til å bli med på festen. Vi satser på ditt engasjement.  
  • Vi skal diskutere de største og mest krevende nordiske og globale klimautfordringene.  
  • Vi skal belyse nordiske løsninger på globale utfordringer og hvilken nytte landene våre har av dem.     
  • Vi skal løfte fram nye spørsmål og søke svar på dem for å legge til rette for klimavennlige tiltak.

Demokratisering, ikke skamming

Dette handler ikke om flyskam. Det nordiske samarbeidet har sterk tro på både å delta i og å støtte internasjonale klimaforhandlinger. Uten dem kan vi ikke løse problemene våre. Men vi tror det er potensial for å redusere antallet flygninger og karbonavtrykk ved hjelp av kommunikasjonsteknologi når vi deltar i globale arrangementer.

Det viktigste er imidlertid å gi folk som vanligvis ikke har anledning til å delta i forhandlingene, og som synes det hele er vanskelig å følge fra utsiden, tilgang til det som faktisk skjer når verdens ledere møtes for å bli enige om veien videre.

Dette er vår visjon

“Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region” – dette er det nordiske samarbeidets nye visjon. Under overskriften “Nordic Climate Action” skal vi vise hva dette faktisk innebærer når det gjelder FNs klimaforhandlinger.

Så sett av datoene enten du kommer til å være i Madrid eller Stockholm, og bli med det nordiske samarbeidet på tiltak for å redusere klimaavtrykket og finne løsninger som kan redde verden fra å bli overopphetet.

Føler du deg inspirert?