Þingmannatillaga um stofnun norrænnar miðstöðvar um þátttöku borgaranna og lýðræðisþróun

31.08.15 | Mál

Upplýsingar

Málsnúmer
A 1649/medborger
Staða
Máli lokið
Dagsetning tillögu
Tillöguflytjandi
Lykilorð máls

Skjöl

Ákvörðun
Beslutning: Medlemsforslag om oprettelse af Nordisk Center for Borgerinddragelse og Demokratiudvikling
Ikke foretage sig noget
Beslutning - A 1649-medborger.pdf
PDF document, 54.87 KB
Beslutning: Medlemsforslag om oprettelse af Nordisk Center for Borgerinddragelse og Demokratiudvikling
Ikke foretage sig noget
Beslutning - A 1649-medborger.pdf
PDF document, 54.87 KB