Korte og utrygge ansættelser i vækst i visse brancher – men ikke på nationalt niveau

29.03.19 | Nyhed
Cykelbude i københavn
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Korte ansættelser, freelanceopgaver og sms-jobs bliver ikke mere almindelige på det nordiske arbejdsmarked. Atypiske ansættelsesformer udgør cirka en tredjedel af jobbene – præcis som for ti år siden. Men hvis man undersøger de enkelte brancher på arbejdsmarkedet i stedet for den samlede andel for de enkelte lande, er udviklingen mere dramatisk. – Inden for visse sektorer stiger andelen af ufrivillige, korte og usikre ansættelsesformer hurtigt. Der er risiko for dårligere arbejdsvilkår og en eroderet nordisk model, siger Anna Ilsøe, som er en af forskerne i projektet Fremtidens arbejdsliv.

Er de almindelige faste jobs ved at blive overtaget af atypiske ansættelsesformer, og hvad sker der i så fald med den nordiske model? 
Det er et af de spørgsmål, som optager forskerne i det store fællesnordiske forskningsprojekt "The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models". 

25 forskere fra syv nordiske universiteter undersøger, hvordan arbejdslivet i Norden kan se ud omkring 2030.

Overraskende stabilitet 

– Der har været en forventning om, at andelen af atypiske ansættelser vil stige, og at nye former for atypiske ansættelsesformer vil opstå som følge af digitaliseringen og robotiseringen. Men vores forskning viser, at andelen ikke stiger på nationalt niveau. Den ligger overraskende stabilt på cirka 30 procent af jobbene i Norden, siger Anna Ilsøe, arbejdsmarkedsforsker på Københavns Universitet.

Også i det øvrige Europa har udviklingen stabiliseret sig, men på et noget højere niveau, hvor andelen af atypiske ansættelser udgør 35 procent. 
Problemet med disse ansættelsesformer er, at mennesker risikerer at ende uden for den kollektive aftalemodel, som regulerer løn- og arbejdsvilkår, og endda uden for det sociale sikringssystem, som oprindeligt er udformet med tanke på arbejdstagere med faste fuldtidsjobs. 

Danmark stikker ud

Anna Ilsøe og hendes forskerkolleger har undersøgt og sammenlignet de atypiske arbejdsmarkeder i alle de nordiske lande. Der er nogle interessante forskelle mellem landene, men de største bevægelser finder først og fremmest sted i de enkelte brancher.  


– Inden for den private servicesektor i Danmark, herunder detailhandel, hotel, restaurant og rengøring, har der været en stor stigning af "marginal deltid", hvor folk arbejder mindre end 15 timer om ugen. Udviklingen er så tydelig, at den kan ses på nationalt niveau, hvilket gør Danmark til en undtagelse fra den stabile nordiske tendens, siger Anna Ilsøe.

En blindgyde for flygtninge

Også i Sverige findes de atypiske ansættelser primært inden for hotel- og restaurationsbranchen. 


– I Sverige udgør tidsbegrænsede kontrakter 15 procent af ansættelserne, hvilket er højere end i de andre nordiske lande.  Der er en risiko for, at andelen vil stige i de kommende år, når den store flygtningegruppe skal forsøge at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at disse korte kontrakter ikke bliver en blindgyde i form af usikre og lavt betalte jobs, men at de fører videre til stabile ansættelser.

 

I Finland udgør selvstændigt erhvervsdrivende over halvdelen af alle iværksættere.  De arbejder med opgaver inden for landbrug, som underleverandører i byggebranchen, som freelancere i kultursektoren og som cyklende madbude. 

Selvstændig eller ansat? 

Det er et problem, at selvstændigt erhvervsdrivende ofte i praksis arbejder, som om de er ansat, selv om de ikke har en overenskomst, sikkerhed i ansættelsen samt reguleret arbejdstid og arbejdsmiljø.

– Hovedpointen er, at der måske ikke er sket så meget på overfladen, men hvis man går dybere ned i de enkelte brancher, er der sket store bevægelser. De nye fleksible måder at arbejde og ansætte på bruges i forskellige sektorer. Derfor kan vi fremover ikke blot sammenligne lande, når vi følger udviklingen. Vi skal sammenligne sektorer. 


Den nordiske model er baseret på kollektive aftaler mellem arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, som regulerer løn- og arbejdsvilkår. 

Modellen kan erodere i de enkelte brancher

– Hvis der opstår brancher med en høj grad af atypiske ansættelser, kan fundamentet for den nordiske model på sigt erodere i disse sektorer. Atypisk ansatte er mindre tilbøjelige til at organisere sig og i mindre grad sikret af aftaler, siger Anna Ilsøe.

Løn- og arbejdsvilkårene for atypisk ansatte i Norden er dog stadig bedre end i flere andre lande.

Anna Ilsøe og hendes forskerkolleger konstaterer også, at unge mennesker og studerende er overrepræsenteret, når det gælder "marginal deltid" i Danmark. I Danmark og Island er det almindeligt, at studerende arbejder ved siden af studierne. Deltidsjob af denne type er i høj grad præget af frivillighed. 

Ufrivilligheden øges

I Sverige, Finland og Norge øges andelen af personer, som ufrivilligt indgår i forskellige former for atypiske ansættelser, og som ville foretrække en tryg fuldtidsstilling. 
I hele Norden er det kvinder, migranter og unge, som arbejder på deltid eller har midlertidige jobs. Blandt mænd og ældre er det mere almindeligt at være selvstændigt erhvervsdrivende, konstaterer forskerne. 
 

Future of Work på Island

Anna Ilsøe er medforfatter til flere delrapporter, som blev udgivet i foråret 2019.  
Delrapporterne vil udgøre Nordens bidrag til ILO's 100-års jubilæum i 2019, og de bliver også et vigtigt fundament for Future of Work-konferencen, som arrangeres af Island i foråret 2019
Slutrapporten Fremtidens arbejdsliv bliver leveret i 2020.