Danske fagforeninger

Danske fagforeninger
Her kan du læse om danske fagforeninger.

Fagforeningerne tager sig af medlemmernes faglige interesser på arbejdspladsen.

En af fagforeningernes væsentligste opgaver er at få alle arbejdspladser omfattet af overenskomster og være med til løbende at forbedre disse aftaler - herunder hjælpe med at løse for eksempel lønmæssige problemer.

Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder og pligter som lønmodtager, kan du kontakte hovedorganisationen eller det fagforbund som er tilknyttet den pågældende branche eller det pågældende fagområde.

Skattefradrag for kontingentet

Medlemmerne betaler et kontingent til den faglige organisation.

Lønmodtagere har ret et skattefradrag for kontingentet. Dette er ofte udfyldt på forhånd på selvangivelsen.

Du kan finde information om hvor stor en del af medlemskontingentet der er fradragsberettiget på skat.dk

  Hovedorganisationer

  De lokale fagforeninger er tilsluttet et fagforbund, som igen er tilsluttet en faglig hovedorganisation.

  Forbund og hovedorganisation tager sig af blandt andet af forhandlinger om generelle løn- og arbejdsforhold.

  Hovedorganisationerne kan henvise dig til de fagforbund som er tilknyttet de forskellige brancher eller fagområder.

  Der er to hovedorganisationer i Danmark: Fagforbundenes Hovedorganisation (FH)  er Danmarks største fagforbund, som organiserer både offentligt og privat ansatte faglærte arbejdere, specialarbejdere og lavere funktionærer. Akademikerne organiserer offentligt og privat ansatte akademikere.

  Spørg Info Norden

  Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

  OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

  Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.