Danske fagforeninger

Danske fagforeninger
Her kan du lese om danske fagforeninger.

Fagforeningene tar seg av medlemmenes faglige interesser på arbeidsplassen.

En av fagforeningenes viktigste oppgaver er å få alle arbeidsplassene omfattet av overenskomster og å kontinuerlig være med på å forbedre disse avtalene – herunder hjelpe til med å løse for eksempel lønnsmessige problemer.

Hvis du har spørsmål om dine rettigheter og plikter som lønnsmottaker, kan du kontakte hovedorganisasjonen eller det fagforbundet som er tilknyttet den aktuelle bransjen eller fagområdet.

Skattefradrag for kontingenten

Medlemmene betaler en kontingent til fagorganisasjonen.

Lønnsmottakere har rett til skattefradrag for kontingenten. Dette er ofte forhåndsutfylt i selvangivelsen.

Du kan finne informasjon om hvor stor del av medlemskontingenten som er fradragsberettiget, på skat.dk.

Hovedorganisasjoner

De lokale fagforeningene er tilsluttet et fagforbund, som i sin tur er tilsluttet en faglig hovedorganisasjon.

Forbund og hovedorganisasjon tar seg av blant annet forhandlinger om generelle lønns- og arbeidsforhold.

Hovedorganisasjonene kan henvise deg til de fagforbundene som er tilknyttet de forskjellige bransjene eller fagområdene.

Det er tre hovedorganisasjoner i Danmark: Fagforbundenes Hovedorganisation (FH)  er Danmarks største fagforbund, som organiserer både offentlig og privat ansatte faglærte arbeidere, spesialarbeidere og lavere funksjonærer. Akademikerne organiserer offentlig og privat ansatte akademikere.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.