Danske ydelser til efterlevende ved dødsfald

Danske ydelser til efterlevende ved dødsfald
Her kan du læse om begravelseshjælp i Danmark og om danske ydelser til efterlevende ved dødsfald.

I nogle tilfælde kan du have ret til en ydelse hvis en nærtstående dør. Hvis du og din partner begge modtog pension, kan du i en periode have ret til efterlevelsespension. Hvis ikke du har ret til efterlevelsespension, kan du have ret til efterlevelseshjælp. Hvis du er et barn, kan du have ret til et særligt børnetilskud hvis én eller begge dine forældre dør.

Efterlevelsespension hvis du og din ægtefælle eller partner modtager pension

Bor du sammen med en ægtefælle, registreret partner eller en samlever der også modtager enten førtidspension, seniorpension eller folkepension, kan udbetalingen af din pension fortsætte i op til tre måneder efter din død. Det kaldes efterlevelsespension. Når de tre måneder er gået, vil din ægtefælle, registrerede partner eller samlevers pension være tilpasset de satser og regler der gælder for enlige.

Dine pårørende skal ikke gøre noget i forhold til din førtidspension, seniorpension eller folkepension når du dør. Udbetaling Danmark og kommunen får besked om dødsfaldet fra Folkeregistret og tager automatisk stilling til, hvad der skal ske med pensionen. Dine pårørende skal dog selv tage kontakt til Udbetaling Danmark hvis du bor i udlandet.

Efterlevelseshjælp

Hvis din ægtefælle eller samlever dør og du ikke har ret til efterlevelsespension, kan du have ret til efterlevelseshjælp. Efterlevelseshjælp er et skattepligtigt engangsbeløb som du skal søge om. Beløbet er afhængigt af din indkomst.

Du kan læse mere på borger.dk.

Særligt børnetilskud hvis dine forældre eller værger dør

Udbetaling Danmark udbetaler automatisk et særligt børnetilskud, hvis en eller begge af barnets forældre er døde. Hvis begge forældre er døde, udbetales tilskuddet til den der forsørger barnet.

Hvis du mener at du har ret til børnetilskuddet, men ikke automatisk får det udbetalt, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Begravelseshjælp

Du kan søge om begravelseshjælp hvis du har fået boet udlagt af Skifteretten, og afdøde havde ret til dansk sygesikring. Det har ingen betydning for begravelseshjælpen, om afdøde bliver begravet eller bisat.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og eventuel ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb som du ikke skal betale skat af.

Du kan læse mere på borger.dk. Her kan du også læse hvordan du søger begravelseshjælp.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.