Danske ytelser til etterlatte ved dødsfall

Danske ydelser til efterlevende ved dødsfald
Her kan du lese om begravelseshjelp i Danmark og om danske ytelser til etterlatte ved dødsfall.

I noen tilfeller kan du ha rett til en ytelse hvis en nær pårørende dør. Hvis både du og partneren din mottok pensjon, kan du i en periode ha rett til etterlattepensjon (efterlevelsespension). Hvis du ikke har rett til etterlattepensjon, kan du ha rett til etterlattehjelp (efterlevelseshjælp). Hvis du er et barn, kan du ha rett til et særskilt barnetilskudd hvis den ene av eller begge foreldrene dør.

Etterlattepensjon hvis du og ektefellen eller partneren mottar pensjon

Bor du sammen med en ektefelle, registrert partner eller en samboer som også mottar enten uføretrygd, seniorpensjon eller folkepensjon, kan utbetalingen av trygden fortsette i opp til tre måneder etter din død. Det kalles etterlattepensjon (efterlevelsespension). Når de tre månedene har gått, vil ektefellens, den registrerte partnerens eller samboerens pensjon være tilpasset satsene og reglene som gjelder for enslige.

Dine pårørende skal ikke gjøre noe i forhold til din uføretrygd, seniorpensjon eller alderspensjon når du dør. Udbetaling Danmark og kommunen får beskjed om dødsfallet fra Folkeregistret og tar automatisk stilling til hva som skal skje med pensjonen. Dine pårørende må imidlertid selv ta kontakt med Udbetaling Danmark hvis du bor i utlandet.

  Etterlattehjelp

  Hvis ektefellen eller samboeren din dør og du ikke har rett til etterlattepensjon, kan du ha rett til etterlattehjelp (efterlevelseshjælp). Etterlattehjelp er et skattepliktig engangsbeløp som du må søke om. Beløpet avhenger av inntekten din.

  Du kan lese mer på borger.dk.

  Særskilt barnetilskudd hvis foreldrene eller vergene dine dør

  Udbetaling Danmark utbetaler automatisk et særskilt barnetilskudd hvis den ene eller begge av barnets foreldre er døde. Hvis begge foreldre er døde, utbetales tilskuddet til den som forsørger barnet.

  Hvis du mener at du har rett til barnetilskuddet, men ikke automatisk får det utbetalt, må du kontakte Udbetaling Danmark.

  Begravelseshjelp

  Du kan søke om begravelseshjelp hvis du har fått boet utlagt av Skifteretten og avdøde hadde rett til dansk sykeforsikring. Det har ingen betydning for begravelseshjelpen om avdøde blir begravd eller bisatt.

  Begravelseshjelpens størrelse avhenger av avdødes alder, familieforhold, formue og eventuell ektefelles formue. Begravelseshjelpen utbetales som et engangsbeløp som du ikke skal betale skatt av.

  Du kan lese mer på borger.dk. Her kan du også lese om hvordan du søker begravelseshjelp.

  Kontakt myndighet
  Spør Info Norden

  Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

  OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

  Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.