Danska bidrag till efterlevande vid dödsfall

Danske ydelser til efterlevende ved dødsfald
Här kan du läsa om begravningshjälp i Danmark och om danska bidrag till efterlevande vid dödsfall.

I vissa fall kan du ha rätt till ett bidrag när en anhörig dör. Om du och din partner båda fick pension, kan du ha rätt till efterlevandepension under en viss period. Om du inte har rätt till efterlevandepension, kan du ha rätt till efterlevandehjälp. Om du är ett barn, kan du ha rätt till ett särskilt barnbidrag om en av eller båda dina föräldrar dör.

Efterlevandepension om du och din äkta hälft eller partner får pension

Om du bor ihop med din äkta hälft, registrerade partner eller sambo som också får antingen förtidspension eller folkpension, kan utbetalningen av din pension fortsätta i upp till tre månader efter din död. Det kallas efterlevandepension. När de tre månaderna har gått, anpassas pensionen för din äkta hälft, registrerade partner eller sambo enligt de regler som gäller för ensamstående.

Dina anhöriga behöver inte göra något i fråga om din förtidspension eller folkpension när du dör. Udbetaling Danmark och kommunen får besked om dödsfallet från Folkeregistret och tar automatiskt ställning till vad som ska ske med pensionen. Om du bor utomlands ska dina anhöriga dock själv ta kontakt med Udbetaling Danmark.

  Efterlevandehjälp

  Om din äkta hälft eller sambo dör och du inte har rätt till efterlevandepension, kan du ha rätt till efterlevandehjälp. Efterlevandehjälp är ett skattepliktigt engångsbelopp som du ska ansöka om. Beloppet beror på din inkomst.

  Du kan läsa mer på borger.dk.

   Särskilt barnbidrag om dina föräldrar eller förmyndare dör

   Udbetaling Danmark utbetalar automatiskt ett särskilt barnbidrag, om en eller båda av barnets föräldrar är döda. Om båda föräldrarna är döda, utbetalas bidraget till den som försörjer barnet.

   Om du anser att du har rätt till barnbidraget, men inte automatiskt får det utbetalt, ska du kontakta Udbetaling Danmark.

    Begravningshjälp

    Du kan ansöka om begravningshjälp om boet har utretts av Skifteretten och den döda hade rätt till dansk sjukförsäkring. Det har ingen betydelse för begravningshjälpen vilken begravningsform ni väljer.

    Begravningshjälpens storlek beror på den dödas ålder, familjeförhållanden, förmögenhet och eventuell maka eller makes förmögenhet. Begravningshjälpen utbetalas som ett engångsbelopp som du inte behöver betala skatt på.

    Du kan läsa mer på borger.dk. Här kan du också läsa hur du ansöker om begravningshjälp.

    Fråga Info Norden

    Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

    OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

    Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.