Kuolemantapauksessa maksettavat Tanskan etuudet

Danske ydelser til efterlevende ved dødsfald
Tässä artikkelissa kerrotaan hautausavustuksesta ja muista etuuksista, joita omaisille maksetaan Tanskassa kuolemantapauksen sattuessa.

Voit toisinaan olla oikeutettu etuuksiin lähiomaisesi kuollessa. Jos sekä sinä että kumppanisi saitte eläkettä, sinulla voi olla oikeus lesken alkueläkkeeseen (efterlevelsespension). Mikäli et voi saada lesken alkueläkettä, voit olla oikeutettu tuloharkintaiseen kertakorvaukseen (efterlevelseshjælp). Lapsi voi puolestaan olla oikeutettu erityiseen lapsilisään (særligt børnetilskud), jos lapsen toinen vanhempi tai molemmat vanhemmat kuolevat.

Lesken alkueläke, jos sekä sinä että aviopuolisosi tai kumppanisi olette eläkkeensaajia

Jos asut yhdessä aviopuolisosi, rekisteröidyn kumppanisi tai avopuolisosi kanssa ja saatte molemmat joko työkyvyttömyyseläkettä (førtidspension), seniorieläkettä (seniorpension) tai kansaneläkettä (folkepension), leskellesi voidaan maksaa sinulle myönnettyä eläkettä kuolemasi jälkeen korkeintaan kolmen kuukauden ajan. Tätä nimitetään lesken alkueläkkeeksi (efterlevelsespension). Näiden kolmen kuukauden kuluttua aviopuolisosi, rekisteröity kumppanisi tai avopuolisosi alkaa saada eläkettä niiden säännösten mukaisesti, jotka koskevat yksin asuvan eläkeläisen eläkettä ja sen määrää.

Omaisten ei tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin vainajan työkyvyttömyyseläkkeen, seniorieläkkeen tai kansaneläkkeen suhteen. Etuuksien maksamisesta vastaava viranomainen (Udbetaling Danmark) ja kunta saavat tiedon kuolemantapauksesta suoraan väestörekisteristä ja ottavat automaattisesti kantaa siihen, miten eläkkeen kanssa toimitaan. Omaisten on kuitenkin oma-aloitteisesti otettava yhteyttä Udbetaling Danmarkiin, jos vainaja asui ulkomailla.

Tuloharkintainen kertakorvaus

Mikäli aviopuolisosi tai avopuolisosi kuolee etkä ole oikeutettu lesken alkueläkkeeseen, sinulla voi olla oikeus tuloharkintaiseen kertakorvaukseen (efterlevelseshjælp). Kyseessä on veronalainen kertakorvaus, jota sinun tulee hakea oma-aloitteisesti. Korvauksen suuruus riippuu tuloistasi.

Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

Vanhempien tai huoltajien kuoltua maksettava erityinen lapsilisä

Udbetaling Danmark maksaa automaattisesti erityistä lapsilisää (særligt børnetilskud) lapsesta, jonka toinen vanhempi tai molemmat vanhemmat ovat kuolleet. Jos molemmat vanhemmat ovat kuolleet, etuus maksetaan lapsen elatuksesta vastaavalle henkilölle.

Ota yhteyttä Udbetaling Danmarkiin, jos katsot olevasi oikeutettu erityiseen lapsilisään mutta sinulle ei makseta sitä automaattisesti.

Hautausavustus

Voit hakea hautausavustusta, mikäli pesänselvitys on tehty ositusoikeudessa (Skifteretten) ja vainaja kuului Tanskan sairausvakuutuksen piiriin. Hautausmuoto ei vaikuta hautausavustukseen.

Hautausavustuksen suuruus riippuu vainajan iästä, perhesuhteista, omaisuudesta ja mahdollisen aviopuolison omaisuudesta. Hautausavustus maksetaan verottomana kertakorvauksena.

Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk. Samasta osoitteesta selviää, miten voit hakea hautausavustusta.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.