Efterlevelsespension i Sverige

Familie som går på et fortov
Photographer
Karl Edwards / Unsplash
Som efterlevende ægtefælle eller samlever, kan du have ret til omstillingspension i Sverige. Læs om de svenske regler for økonomisk støtte ved dødsfald, om enkepension og om børnepension. Du kan også se hvornår og hvordan du skal ansøge om at få støtte udbetalt fra den svenske pensionsmyndighed når en nærtstående dør.

I Sverige kan du få efterlevelsespension som økonomisk støtte når en nærtstående dør. Efterlevelsespensionen er en økonomisk sikkerhed der dækker en del af den forsørgelse som den afdøde bidrog med.

Efterlevelsespension er en del af den sociale pension og består af børnepension, omstillingspension og enkepension. Hvad du er berettiget til, afhænger af om du er under 18 år, ægtefælle/partner eller enke.

Efterlevelsespension hvis du bor i Sverige

Når Pensionsmyndigheten informeres af Skatteverket i Sverige om at den der bor i Sverige, er død, undersøger Pensionsmyndigheten om der er efterladte der har ret til nogen form for efterlevelsespension. Hvis en nær slægtning til dig dør, sender Pensionsmyndigheten information til dig hvis du har ret til efterlevelsespension.

I nogle tilfælde beder myndigheden dig om yderligere oplysninger før de kan afgøre om du har ret til efterlevelsespension. Myndigheden sender et brev til dig og beder dig om supplere med de oplysninger de mangler.

Efterlevelsespension består af følgende ydelser til nærtstående

Efterlevelsespensionen består af tre forskellige ydelser. Afhængig af om du er under 18 år, gift/registreret partner eller enke kan du have ret til økonomisk støtte når en nærtstående dør.

Børn kan have ret til børnepension

Et barn kan modtage efterlevelsespension hvis en eller begge forældre er døde. Du regnes også som barn hvis du er 18-20 år og studerer på grundskole eller gymnasie. Børnepension udbetales til du er mindst 18 år.

Ægtefælle/partner kan have ret til en omstillingspension

Hvis du endnu ikke er fyldt 66 år og din ægtefælle eller registrerede partner som du bor sammen med dør, kan du modtage omstillingspension. Dette gælder også hvis I bor sammen, men ikke er gift, har haft eller venter et fælles barn eller hvis I tidligere har været gifte eller registrerede partnere. Omstillingspensionen udbetales i et år. Retten til omstillingspension forlænges hvis du er værge for mindreårige børn.

Enke kan have ret til enkepension

Hvis du er kvinde og var gift med din ægtefælle den 31. december 1989, kan du få enkepension. Hvis du er født 1945 eller senere og I var gifte hele tiden frem til dødsfaldet, kan du få enkepension hvis du tjente mindre end din mand.

Er du yngre end 66 år, får du først og fremmest omstillingspension. Du kan have ret til enkepension resten af dit liv men som regel mindskes enkepensionen med dele af din social pension når du fylder 66 år eller tidligere hvis du vælger at tage din pension ud tidligere.

Arbejdsrelateret dødsfald

Hvis dødsfaldet er arbejdsrelateret, kan dødsboet få begravelseshjælp. Du som er efterladt, kan også have ret til livrente for efterladte (efterlevandelivränta.)

Andre pensioner du kan have ret til

Ud over den sociale pension har mange også andre pensioner. Som slægtning kan du også have ret til økonomisk støtte fra aftale- eller arbejdsmarkedspensioner fra den afdødes arbejdsgiver. Kontakt dem for yderligere information.

Nogle har desuden private pensionsforsikringer der ofte inkluderer støtte til efterladte. Det betyder at du kan få økonomisk støtte fra afdødes pensionsforsikring.

Efterlevelsespension hvis du bor uden for Sverige

Svensk efterlevelsespension er baseret på svenske forhold og tjener som økonomisk sikkerhed til dækning af en del af forsørgelsen som den afdøde bidrog til.

Kravet for at have ret til svensk efterlevelsespension er at den afdøde på noget tidspunkt arbejdede eller boede i Sverige.

Efterlevelsespension er udelukkende baseret på den afdødes pensionsgrundlag som han eller hun har tjent i Sverige. Det udbetales ikke som et fast beløb der gælder for alle. Hvis afdøde havde et lavt pensionsgrundlag i Sverige, bliver efterlevelsespensionen også lav. Dette gælder uanset om den efterladte har lav eller overhovedet ingen pension i det land hvor han eller hun bor.

Hvis du bor uden for Sverige, skal du selv ansøge om efterlevelsespension. Ansøgningen er også nødvendig, hvis den efterladte er et barn, og den afdøde forælder aldrig boede i Sverige.

Pensionsmyndigheten kan give dig mere information hvis du eller afdøde bor eller arbejder i et andet nordisk land eller hvis du og den afdøde boede i to forskellige lande.

Guide til dig der er efterladt

I samarbejde med Skatteverket og Försäkringskassan har Pensionsmyndigheten i Sverige udarbejdet en guide til dig der er efterladt (efterlevandeguiden) for at gøre det nemmere for dig der har mistet nogen nærtstående.

Guiden er digital og beskriver for eksempel hvad du skal begynde med når en nærtstående dør og hvad du kan vente månederne fremover og de efterfølgende år i forhold til bodeling, arv, dødsbo og sorgarbejde.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørgsmål?

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.