Finansiel støtte til friplads i Færøerne

Finansiel støtte til friplads i Færøerne
Her kan du læse om dine rettigheder til finansiel støtte til friplads i en af børneinstitutionerne på Færøerne.

Forældre med lav indkomst kan få ret til finansiel støtte til friplads i vuggestue, børnehave og i fritidsordningen. Ønsker du friplads kan du henvende dig til den kommune, hvor du bor, for at få et ansøgningsskema til formålet.

 

Hvor meget kan jeg få i støtte til friplads?

Støtten er indtægtsreguleret.  Dvs, at jo højere husstandens indtægt er, jo mindre er støtten og den falder til sidst helt bort.

De forældre, som kan bevise, at husstandens indtægt er lavere end de indtægtsgrænser, som Socialforvaltningen (Almannamálaráðið) hvert år fastsatter, kan få hel- eller delvis friplads på de kommunale institutioner.

Bor I som forældre sammen, og barnet bor hos jer, er det jeres samlede indtægt, som afgør om finansiel støtte gives.

Bor du alene med barnet, er det din indtægt, der er afgørende. Bor du sammen med en, som ikke er barnets forælder, er det jeres to samlede indtægter, der afgør støtten.

 

Hvor kan jeg skaffe mig et ansøgningsskema?

Ansøgningsskema om finansiel friplads fås hos kommunen og skal sendes til den kommune, hvor barnet har bopæl.

 

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.